Lees hier alle artikelen van Rolf Elling

Alert en realistisch blijven

Henk-Robert ten Cate, directeur van de O. de Leeuw Groep heeft ook tijdens de intelligente lockdown klanten goed kunnen helpen om door de moeilijke periode heen te komen. De redactie van Vraag en Aanbod heeft voor de zesde keer een aantal maakbedrijven benaderd om te kijken hoe het gaat met alle perikelen rondom het coronavirus en de strengere maatregelen die er zijn genomen.

Meer...
In

‘Klanten bezoeken is lastig’

Bert Versteeg directeur-eigenaar van Vebru in Bruchem, laat weten dat de meeste van zijn producten nog wel aardig doorlopen. De redactie van Vraag en Aanbod heeft voor de zesde keer een aantal maakbedrijven benaderd om te kijken hoe het gaat met alle perikelen rondom het coronavirus en de strengere maatregelen die er zijn genomen.

Meer...
In

‘Straks wordt het echt spannend’

Van Veen Special Products in Deventer maakt zich vooral zorgen over de periode na de zomervakanties. De redactie van Vraag en Aanbod heeft voor de zesde keer een aantal maakbedrijven benaderd om te kijken hoe het gaat met alle perikelen rondom het coronavirus en de strengere maatregelen die er zijn genomen.

Meer...
In

‘De schrikreactie is eraf’

Han Schoppink CEO en eigenaar van MFE Group in Eerbeek en Kampen, met 100 fte’s ziet diverse ontwikkelingen binnen het coronatijdperk. De redactie van Vraag en Aanbod heeft voor de zesde keer een aantal maakbedrijven benaderd om te kijken hoe het gaat met alle perikelen rondom het coronavirus en de strengere maatregelen die er zijn genomen.

Meer...
In

Blog Rolf Elling:’Je wist dat het zou komen’

En daar was dan het bericht over de Technishow en ESEF Maakindustrie 2020. Beide evenementen worden dit jaar niet meer gehouden. Deze editie in 2020 die begin september stond gepland, wordt dus overgeslagen. Bijzonder spijtig, maar gezien de omstandigheden wel een juiste beslissing. Zeker ook gezien het voornemen van vele standhouders om niet (meer) aan deze editie deel te nemen.

Meer...
In

Maakindustrie in tijden van het coronavirus – deel 5

De redactie van Vraag en Aanbod heeft wederom een aantal maakbedrijven benaderd om te kijken hoe het gaat met alle perikelen rondom het coronavirus en de strengere maatregelen die er zijn genomen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de werkzaamheden vooralsnog gewoon doorgang vinden en dat de bedrijven zich ook allemaal houden aan de gestelde voorschriften.

Meer...
In

Blog Rolf Elling: ‘Helpt elkander’

Zo langzamerhand krijgt het leven zijn normale gezicht weer een beetje terug. Ten minste als je kijkt naar de bedrijvigheid in de maakindustrie. Vooral voor de grotere bedrijven een hele opluchting dat het personeel weer op kan komen en daadwerkelijk aan het werk kan. Voor de kleinere bedrijven lag dit enigszins genuanceerder. Deze konden in zijn algemeenheid wel behoorlijk doorwerken.

Meer...
In

Fried Kaanen ‘Het is een extreem diepe recessie’

De voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, Fried Kaanen, heeft het door het coronavirus drukker dan normaal. ‘Het is een heel vervelende situatie, maar het maakt het erg levendig in het land van de werkgevers. In ieder geval proberen we iedereen, al onze leden, zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die er zijn.’

Meer...
In

Maakindustrie in tijden van het coronavirus – deel 4

De redactie van Vraag en Aanbod heeft wederom een aantal maakbedrijven benaderd om te kijken hoe het gaat met alle perikelen rondom het coronavirus en de strengere maatregelen die er zijn genomen. Van nog ‘gewoon’ doordraaien tot en met het aanvragen van werktijdverkorting. Het blijft evenwel nog onzeker hoe het allemaal afloopt. Zorgen maken de ondernemers zich wel, niet alleen bedrijfsmatig, maar zeker ook voor de medewerkers en de naasten.

Meer...
In
Meer berichten