Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

Het kabinet wil onderzoeken of de verduurzaming van Tata Steel Nederland versneld kan worden, waarbij gezondheidsrisico’s op korte termijn verminderd moeten worden. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat kondigden aan dat zij spoedig in overleg zullen treden met Tata Steel om deze doelstellingen te realiseren.

Tags:
Foto: Tata Steel

Dat schrijven minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief als reactie op twee rapporten over staalproductie in de IJmond aan de Tweede Kamer.

De staalindustrie in Nederland is van groot belang voor de economie, werkgelegenheid en strategische autonomie van Europa, maar moet schoner en duurzamer. Tata Steel moet aanzienlijk bijdragen aan een gezondere leefomgeving en minder broeikasgassen uitstoten. Om daarvoor te zorgen heeft Tata Steel Nederland eind 2023 aangepaste plannen voor het verduurzamen en schoner maken van de staalfabriek in IJmuiden ingediend. De plannen beschrijven de sluiting van Kooksgasfabriek 2 (uiterlijk in 2029) en het vervangen van een van de hoogovens. Daarnaast wil het bedrijf schroot- en grondstofopslagen aanpakken om geluidsoverlast te beperken en de gevolgen van het verwaaien van de grondstoffen fors in te perken.

Minister Adriaansens verzocht vorig jaar externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom om mogelijke alternatieven op de plannen van Tata Steel te onderzoeken, met als doel het kabinet in staat te stellen een weloverwogen maatwerkafspraak te maken. Het rapport voor de Tweede Kampen bevat hun bevindingen en benadrukt het belang van Tata Steel in IJmuiden voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid, innovatie en strategische autonomie in Europa. In het rapport zijn vijf mogelijke routes voor Tata Steel uitgewerkt, variërend van niets doen tot een gedwongen sluiting van het bedrijf. Daarnaast is er een route voorgesteld waarbij de plannen van Tata Steel versneld uitgevoerd worden, wat zou leiden tot snellere gezondheidswinst. Elk van deze routes heeft zijn voor- en nadelen, die het kabinet zal moeten beoordelen.

De recent uitgebrachte aanbevelingen van de expertgroep Gezondheid IJmond benadrukken het belang van het integreren van de gezondheid van omwonenden van Tata Steel in zowel de vergunningverlening als de maatwerkafspraken. De expertgroep dringt aan op versnelling van de maatregelen om zo spoedig mogelijk verbeteringen in de luchtkwaliteit en gezondheidseffecten te realiseren, en pleit tevens voor het opstellen van een gezondheidseffectrapportage.

Het kabinet streeft naar spoedige vervolgstappen op basis van de rapporten, gericht op een maatwerkafspraak met Tata Steel. Het onderzoekt de haalbaarheid van versnelde uitvoering van Tata Steel’s plannen, met focus op gezondheidsrisico’s. Dit zou volgens het kabinet leiden tot snelle verbetering van de leefomgeving en CO2-reductie, terwijl werkgelegenheid en economische waarde behouden blijven.

FNV Metaal juicht versnelde vergroening toe

Vakbond FNV Metaal heeft positief gereageerd op de plannen van het kabinet om de verduurzaming van Tata Steel te versnellen. Bestuurder Cihan Lacin heeft verklaard dat de vakbond blij is met de beslissing van het kabinet en hoopt op concrete actie vanuit Tata Steel. Hij benadrukt het belang van een gezonde werkomgeving en het verminderen van de CO2-uitstoot voor de werknemers en de omwonenden.

FNV Metaal wil dat er dit jaar nog definitieve afspraken worden gemaakt om de plannen uit te voeren. Lacin: ‘Het FNV-plan voor vergroening van Tata Steel ligt er al sinds 2020. Leden van de FNV hebben niet alleen meegewerkt aan het plan maar er ook 24 dagen voor gestaakt. Het is een mooie en terechte beloning voor al het werk dat zij erin gestopt hebben.’ 

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *