Eigenschappen van metaal

Ieder materiaal heeft unieke eigenschappen. Deze eigenschappen bepalen bijvoorbeeld de sterkte en hardheid, maar ook de corrosieweerstand of soortelijk gewicht. Zelfs kleur, geur en smaak zijn allemaal materiaalkenmerken. Deze eigenschappen zijn onderverdeeld in categorieën. Materialen hebben thermische, elektrische, magnetische en optische eigenschappen, maar ook mechanische en chemische.

Afgeleid van de materiaaleigenschappen is er sprake van functionele- en bewerkingseigenschappen. Functionele hebben invloed op het product en bewerkingseigenschappen hebben invloed op de productiemogelijkheden. Met name deze laatste is in de plaatbewerking en metaalbewerking van groot belang.

Voor metalen – staal, RVS en aluminium – zijn de mechanische en chemische eigenschappen het meest belangrijk. Deze worden uitgebreid behandeld in dit artikel.

Lees verder

> Naar dossier plaatbewerking