vraagenaanbod.nl

Anra BV Verspanende Metaalbewerking

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
gidsen@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 344

Anra BV Verspanende Metaalbewerking

Alles wat verspaanbaar is, wordt door Anra bewerkt. Roestvast staal neemt een belangrijke plaats in, maar eveneens bewerken we staal, aluminium, kunststoffen en exotische materialen zoals alloy en monel. Gespecialiseerde vakmensen, die de beschikbare techniek optimaal weten in te zetten, zorgen voor absoluut vakwerk. Met daarbij vanzelfsprekend oog voor ieder detail.

Nagenoeg iedere opdracht: van relatief eenvoudig tot uiterst complex, van enkelstuk tot seriewerk en dat alles in een brede afmetingenrange, vindt moeiteloos zijn weg binnen onze organisatie. Dankzij een goed georganiseerde workflow hanteren wij korte en duidelijke leveringstijden. Ook kunt u rekenen op ons advies bij materiaalkeuze en uitvoering, en nemen we gevraagd of gewenst (delen van) het assemblageproces uit handen. Verzorging van een depotfunctie of het produceren op afroep? Ook dat kunt u aan Anra overlaten.

volledig profiel

A
B
C
-D-
  • Diverse
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
-O-
  • OKUMA
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ramgatseweg 8
4941 VS Raamsdonksveer
Nederland

Tel. 0162-522067
Fax 0162-522068
www.anra.nl
info@anra.nl

Zoek