vraagenaanbod.nl

Berma Plaatwerk BV

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
gidsen@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 344

Berma Plaatwerk BV

Waar collega bedrijven zich specialiseren in bepaalde materialen, producten of markten, is Berma specialist in ‘ja’-verkopen. Met die houding groeiden wij uit tot allround specialist in metaalbewerking. Gemakkelijk werk kan iedereen. Wordt het lastiger, dan zijn wij in ons element. Dan zetten wij onze tanden in uw vraag en lossen hem op. Eenvoudig of complex? Grote of kleine series? Standaard of uniek? Daag ons gerust uit!

A
B
C
-D-
  • Diverse
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bokkerijder 10
5571 MX Bergeyk
Nederland

Tel. 0497-550054
Fax 0497-574365
www.berma.nl
berma@berma.nl

Zoek