vraagenaanbod.nl

ESAB Nederland BV

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
gidsen@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 344

ESAB Nederland BV

ESAB heeft een toonaangevende positie op het gebied van las- en snij technologie. Onze innovatieve, alom befaamde apparaten en oplossingen worden ontwikkeld op basis van de input van onze klanten en gebouwd op basis van de kennis en ervaring van een wereldwijde leider op het gebied van productie.

 

Het ESAB-merk staat voor wereldwijd toonaangevende kennis in de volgende kerngebieden:

 

 • Apparatuur voor handmatig lassen en snijden

 • Lastoevoegmaterialen

 • Lasautomatisering

 • Snijsystemen

Voor elk van deze gebieden geldt dat het continu ontwikkelen van methoden, materialen en vakkennis er specifiek op gericht is tegemoet te komen aan de uitdagingen van de sectoren waarin wij actief zijn. ESAB is zodanig georganiseerd dat voor al deze marktsegmenten doelmatige en hoogproductieve oplossingen geboden worden die niet alleen aan de specifieke behoeften voldoen, maar deze juist overtreffen.

 

ESAB biedt een compleet assortiment aan producten en oplossingen voor praktisch ieder las- en snijproces en iedere toepassing. Wij bedienen sectoren die de wereld bedienen, waaronder:

 

 • Automobielindustrie

 • Algemene fabrikage en civiele techniek

 • Pijpleidingen

 • Buizenfabrieken

 • Energieopwekking

 • Procesindustrie

 • Reparatie en onderhoud

 • Scheepsbouw en offshore

 • Transport en mobiele machines

volledig profiel

A
B
C
-D-
 • Diverse
-E-
 • ESAB
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Amersfoortsestraat 124
3769 AN Amersfoort
Nederland

Tel. 0800-7779777
Fax 033-4223544
www.esab.nl
info@esab.nl

Zoek