VVD: ‘Kijken of instroom vanuit mbo voldoet aan behoefte ondernemers’

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Juist het ecosysteem van mkb’ers die verweven zijn met grotere bedrijven moeten we koesteren in Nederland. Helaas wordt het belang van de vele mkb’ers niet altijd voldoende benadrukt in politiek Den Haag.’ Dit zei VVD-Tweede Kamerlid Claire Martens-America tijdens een werkbezoek aan Stieva Metaal Groep in Aalsmeer.

Foto: Koninklijke Metaalunie

Martens, woordvoerder Economische Zaken (inclusief Industriebeleid) en Onderwijs (inclusief mbo) is warm pleitbezorger van een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de behoefte van het technische bedrijfsleven. ‘Er moet echt kritisch gekeken worden of de instroom vanuit het mbo wel voldoet aan de behoefte van ondernemers’, zei ze tijdens het werkbezoek.

Ook het recent gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB kwam aan de orde. Martens benadrukte het belang van een sterke Nederlandse maakindustrie. Met een belangrijke rol voor MKB-maakbedrijven als toeleverancier van de grotere bedrijven. Koninklijke Metaalunie is positief over die erkenning, maar Metaalunievoorzitter Mark Helder gaf de VVD nog wel mee dat in het Hoofdlijnenakkoord veel zaken nog verder uitgewerkt moeten worden door de verschillende ministers.

Met name ook op het thema ‘mkb innovatie’ is nog veel onduidelijk. Helder: ‘Helaas is definitief gekozen voor afschaffing van het Nationale Groeifonds. Laten we wel nadrukkelijk in blijven zetten op verhoging van de arbeidsproductiviteit van het brede mkb door het stimuleren van procesinnovatie. Procesinnovatie blijft in het innovatiebeleid van de overheid een ondergeschoven kindje. Inzetten op procesinnovatie is nodig om concurrerend te kunnen blijven en om het tekort aan technische vakmensen op te vangen.’ Kaylee van Yperen, directielid en mede-eigenaar van Stieva Metaal Groep, bevestigde dit pleidooi: ‘Ons bedrijf specifiek en de MKB-maakindustrie in brede zin, staan er nu nog goed op, maar we zijn wel op een kantelpunt. We moeten echt de komende jaren slagen maken om te kunnen blijven concurreren binnen Europa en de wereld. Met name door in te zetten op verhoging van de arbeidsproductiviteit door procesinnovatie en digitalisering.’

Numerus fixus

Van Yperen ziet het tekort aan (technische) vakmensen als de grootste uitdaging voor haar bedrijf. Op het vlak van zij-instroom en Leven Lang Ontwikkelen moet de match tussen opleiden en bijscholen beter aansluiten bij de praktijkbehoefte. Helder gaf aan zeer content te zijn met de VVD-inzet op dit punt. Helder: ‘Al langere tijd pleiten wij bijvoorbeeld voor een versterking van de vele bedrijfsvakscholen die onze sector kent. Niet ter vervanging van reguliere ROC’s, maar ter versterking van het brede onderwijsaanbod. De uitdagingen om voldoende en goed up-to-date vakmensen te krijgen is zo groot, dat het echt noodzakelijk is dat het mbo en het bedrijfsleven veel intensiever gaan samenwerken.’

Martens beloofde zich in de Tweede Kamer hard te gaan maken voor het versterken van de aansluiting van het mbo bij de behoefte van ondernemers en voor meer aandacht voor Kansrijk Opleiden. ‘Desnoods voor sommige opleidingen een numerus fixus in te stellen, want we moeten mensen juist begeleiden naar opleidingen voor tekortsectoren zoals techniek.’ Helder en Van Yperen benadrukken nogmaals dat in het technisch beroepsonderwijs ‘het wiel niet opnieuw moet worden uitgevonden’. Versterk vooral bestaande initiatieven en subsidies in de regio van onderwijs en bedrijfsleven in het mbo. Vooral op het terrein van initieel bekostigd onderwijs, zij-instroom en Leven Lang Ontwikkelen is er nog veel winst te behalen in de regionale samenwerking, was dan ook de boodschap aan Martens. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *