Cao-overleg Metaal & Techniek loopt vast op loonvoorstellen

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Werkgevers en vakbonden hebben op de laatste reguliere onderhandelingsdag voor de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, onderdeel van de cao’s in de Metaal & Techniek, geen akkoord bereikt. Het verschil in voorstellen met betrekking tot de loonontwikkeling bleek te groot, wat leidde tot het opschorten van het cao-overleg, aldus Metaalunie.

Foto: FNV Metaal

De partijen hebben in principe een extra onderhandelingsdag gepland op 9 april. Zowel werkgevers als vakbonden zullen zich beraden over de ontstane situatie. Cao-onderhandelaar Ron Follon van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT): ‘Voor werkgevers is het loonvoorstel van de vakbonden niet acceptabel. Ondernemers kunnen dit simpelweg niet dragen.’

Loonontwikkeling

In het openingsbod stellen werkgevers in de Metaal & Techniek een nieuwe cao voor met een looptijd van vijftien maanden vanaf 1 april 2024. Ze willen de lonen gedurende deze periode met 6,25 procent verhogen, terwijl vakbonden inzetten op een loonsverhoging van 10,1 procent.  ‘We bieden werknemers een stevige loonstijging. Tegelijkertijd houden we rekening met de draagkracht van werkgevers die te maken hebben met een afkoelende economie’, legt Follon uit.

Jeugdschalen

Er is een meningsverschil tussen werkgevers en vakbonden over de jeugdschalen. Vakbonden willen de jeugdlonen afschaffen en jeugdigen meteen indelen in de vakvolwassen schalen, terwijl werkgevers vasthouden aan hun voorstel om de paritaire commissie Jeugdlonen voort te zetten. Follon: ‘De reikwijdte van het onderzoek door deze commissie wordt uitgebreid naar de bbl-lonen. Ook zal de commissie de effecten op de arbeidsmarkt en de kosten- en inkomenseffecten in beeld brengen.’ Verder pleiten de vakbonden voor een stagevergoeding van minimaal vijfhonderd euro per maand bij een fulltime stage.

Leeftijdsafhankelijke regelingen

Ook over het leeftijdsonafhankelijk maken van de cao-regelingen verschillen werkgevers en vakbonden van mening. Werkgevers stellen voor om de staffel van de seniorendagen te laten beginnen op 58 jaar, met toekenning van seniorendagen tot aan de AOW. In ruil daarvoor worden seniorendagen toegekend tot aan de AOW.

Regeling Vervroegd Uittreden

Er lijkt tussen werkgevers en vakbonden wel overeenstemming te zijn over de regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Deze regeling maakt het mogelijk voor werknemers om drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd uit te treden, met een uitkering van de stichting RVU. De vakbonden willen een voortzetting van ten minste een gelijkwaardige regeling RVU. Werkgevers zijn bereid om de premiebetaling in 2025 voort te zetten, mits er een akkoord wordt bereikt.

De onderhandelingen zijn voor nu opgeschort, met mogelijk een extra onderhandelingsdag op 9 april.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *