FNV Metaal zet in op 10,1 % koopkrachtreparatie voor nieuwe cao Metaal en Techniek

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

FNV Metaal heeft een aantal cao-voorstellen gepresenteerd voor de onderhandelingen van de cao Metaal & Techniek 2024. Belangrijkste punt is de looneis van 10,1%. FNV Metaal verwacht spannende onderhandelingen en ziet grote verschillen tussen de voorstellen van de werkgevers- en de werknemersorganisaties.

Tags:

FNV Metaal cao-onderhandelaar Peter Reniers: ‘Het worden spannende onderhandelingen om te komen tot een goede, nieuwe Metaal en Techniek cao. Dat blijkt wel uit de grote verschillen als je de wederzijdse cao-voorstellen naast elkaar legt. Onze looneis is 10,1% (koopkracht reparatie) en hoewel de werkgevers nog geen echt loonbod op tafel leggen, laten ze zich hier zeer zuinigjes over uit, als je goed tussen de regels doorleest. Waar ze wel een concreet voorstel voor op tafel leggen, is een leeftijdsverhoging van de ontziemaatregelen. Bij verplicht overwerk en  voor het werken in ploegendiensten van 55 naar 60 jaar. Dat is echt onbespreekbaar voor ons. Daarnaast is voor ons een verlenging en verbetering van de RVU-regeling een heel belangrijk punt, terwijl de werkgevers op landelijk niveau hierover nog altijd met de hakken in het zand staan.’

Duurzame toekomst

Reniers: ‘In de Metaal en Techniek sector komen ambacht en high tech samen voor een duurzame toekomst. Echter dit gaat gepaard met lange werkdagen, fysieke arbeid en onregelmatige werktijden. Veel werknemers hebben dan ook moeite om de eindstreep te halen. Als sector moeten we daarop juist anticiperen en ligt er een belangrijke zorgtaak voor deze groep mensen. De menselijke maat staat voorop, dus een regeling om vroeg uit te kunnen treden (RVU) is gewoon een must’, vindt hij.

Aantrekkelijker maken voor jongeren

Om de sector ook aantrekkelijker te maken voor jongeren wil FNV Metaal de jeugdlonen afschaffen. ‘Daar staan we voor en daar gaan we voor. Te beginnen vandaag als we van start gaan met de eerste cao onderhandelingsronde.’

Belangrijkste cao-eisen FNV Metaal:

Looptijd

12 Maanden; van 1 april 2024 tot 1 april 2025.

Loon

Een structurele verhoging van de salarissen en de salarisschalen met 10,1% per 1 april 2024, om de inflatieachterstand die is opgelopen sinds oktober 2022 te repareren. Met daarbij, in het kader van een structurele koopkrachtverbetering, een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand.

Invoering APC (automatische prijscompensatie) ter voorkoming van toekomstige inflatieachterstanden.

Het minimumloon dient minimaal 60% van het mediaanloon te zijn. Dat betekent dat het laagste uurloon in de cao minimaal naar € 16 per uur moet.

Schrappen van de jeugdschalen.

RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)

Verlenging voor onbepaalde tijd, verruiming van de fiscale ruimte RVU en verdere verbetering van de Zwaarwerkregeling na 2025. Gezien de nog te bepalen vorm van de RVU na 2025, verbinden partijen zich aan de voortzetting van ten minste een gelijkwaardige regeling.

Generatiepact

Het Generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Uitgangspunt is dat de uren die vrijvallen door de kortere werkweken van ouderen worden ingevuld door instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de (huidige)voorwaarde dat deelname aan het generatiepact slechts mag als werknemers hun verlofstuwmeren hebben afgebouwd tot ten minste 296 uur vervallen.

Stagevergoeding

Invoering van een verplichte minimum stagevergoeding van ten minste 500 euro per maand bij fulltime stageweek.

Grootste cao in marktsector

De cao Metaal en Techniek is met zo’n 360.000 werknemers in de sector en zo’n 36.000 werkgevers de grootste cao in de marktsector. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De huidige Cao Metaal & Techniek loopt op 31 maart 2024 af.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *