Cao-akkoord bereikt voor Metalektro (grootmetaal)

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

FME en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Metalektro-sector. De cao, die een looptijd heeft van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2025, voorziet in een loonsverhoging van in totaal negen procent, verdeeld over drie stappen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de voortzetting van de pensioenpremiebijdrage en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

Tags:
Erik Tierolf en Theo Henrar van FME en Albert Kuiper van FNV Metaal. (Foto: FME)

De salarissen in de Metalektro-sector zullen in drie stappen worden verhoogd: 2,75 procent per 1 juni 2024, 3,25 procent per 1 januari 2025, en drie procent per 1 juni 2025. De tijdelijk verhoogde werkgeversbijdrage aan de pensioenpremies van werknemers wordt tot eind 2024 voortgezet en daarna afgebouwd. De vakbonden benadrukken dat deze afspraken nodig zijn om de koopkracht van de werknemers te behouden en een bijdrage te leveren aan een duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Reacties vakbonden

Theo Henrar, voorzitter van de FME, spreekt van een belangrijk akkoord in een tijd van economische onzekerheid: ‘Het is ons gelukt om tijdig een akkoord te sluiten dat duidelijkheid biedt voor zowel werknemers als werkgevers. We zijn ons echter bewust van de aanzienlijke investeringen die nodig zijn voor de salarisverhogingen, vooral voor bedrijven die te maken hebben met oneerlijke internationale concurrentie. We roepen daarom de politiek op om maatregelen te nemen om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse Metalektro-sector te beschermen.’

Albert Kuiper, cao-onderhandelaar van FNV Metaal, voegt hieraan toe: ‘De loonsverhoging van negen procent is goed nieuws voor onze leden. We hebben ook afspraken gemaakt over de ontwikkeling en duurzame inzet van werknemers. Echter, er blijven zorgen over de toekomst vanwege het oneerlijke internationale speelveld. Samen met FME zullen we dit hoog op de politieke agenda proberen te krijgen.’

Arthur Bot, onderhandelaar voor CNV Vakmensen, merkt op dat hoewel de loonsverhoging redelijk is, niet alle voorstellen om de sector aantrekkelijker te maken zijn geaccepteerd: ‘De loonstijging lijkt de inflatie te compenseren, maar andere belangrijke voorstellen zoals aantrekkelijkere roosters en kortere werkweken zijn niet gehonoreerd. We leggen dit resultaat neutraal voor aan onze leden.’

Strategische agenda en toekomst

Naast de loonsverhogingen en pensioenbijdragen zijn er afspraken gemaakt over een gezamenlijke strategische agenda. Deze agenda omvat onder andere de vergroening van de sector, de ontwikkeling van medewerkers, en de verbetering van arbeidsverhoudingen op lokaal niveau. De vakbonden streven naar een goede leercultuur en continue ontwikkeling van medewerkers om de sector aantrekkelijker te maken.

Het akkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de leden van de betrokken vakbonden en werkgevers. Afhankelijk van hun instemming zal de nieuwe cao definitief worden. De Metalektro-sector, die van groot sociaaleconomisch belang is voor Nederland, staat voor grote uitdagingen en transities op het gebied van energie, digitalisering, en duurzaamheid. De cao-afspraken moeten bijdragen aan een sterkere en aantrekkelijkere sector voor de toekomst.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)