‘Maak duurzaamheidsbeleid eenvoudiger en toegankelijker voor het mkb’

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Het (demissionaire) kabinet moet de vele duurzaamheidsverplichtingen voor het mkb versimpelen, regelingen zoveel mogelijk samenvoegen en de toegang tot bestaande klimaatmiddelen voor het mkb verbeteren. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de voortgangsbrief verduurzaming mkb die EZK-minister Adriaansens onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Tags:

Volgens de ondernemersorganisaties is het mkb – 99% van álle bedrijven in ons land – onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Dat vraagt om beleid dat beter op hun schaal en mogelijkheden is afgestemd. Ook moeten de randvoorwaarden op orde zijn, zoals oplossingen voor netcongestie en toegang tot duurzame warmte.

Zoals de brief van Adriaansens ook laat zien is de overheidsondersteuning voor verduurzaming van het mkb nu verspreid over vijf ministeries en zijn er tientallen regelingen met soms overlap en zelfs onderlinge concurrentie. Dat is onoverzichtelijk en werkt belemmerend, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Het is goed dat de minister daar in elk geval oog voor heeft.

Drastische versimpeling

De ondernemersorganisaties dringen aan op een drastische versimpeling: breng specifieke regelingen voor het mkb zoveel mogelijk onder bij de twee grote, redelijk generieke regelingen die goed lopen: de VEKI en de MIA/EIA/VAMIL. Het zijn met name de specifieke regelingen die het meest complex zijn en onnodige capaciteit kosten bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), die zelf ook vindt dat het simpeler moet.

Vereenvoudiging is ook wat MKB-Nederland en VNO-NCW vragen waar het gaat om verduurzamingsverplichtingen, zoals voor bedrijfsgebouwen. ‘Houd het daar bij één verplichting: de energiebesparingsplicht. Die biedt ondernemers een heldere norm –label C in 2030– en laat hen verder zelf bepalen hóe ze die halen. Dat biedt meer ruimte voor innovatieve oplossingen.’

Zon op dak

De ondernemersorganisaties benadrukken het belang van ondersteuning van kleine bedrijven bij zon op dak, zoals ook boeren en burgers subsidie voor zonnepanelen krijgen. Ondernemers kunnen zonne-energie doorgaans direct gebruiken om machines aan te drijven of hun wagens op te laden, wat ook het overvolle energienet ontlast. In de Voorjaarsnota is nu 150 miljoen euro uit het Klimaatfonds gereserveerd voor de ondersteuning van kleine bedrijven. ‘Wij gaan graag snel in gesprek met de ministeries om dit verder uit te werken.’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn daarbij blij dat de mogelijkheid voor gemeenten om bedrijven te verplichten om hun dak van zonnepanelen te voorzien voorlopig van tafel is. ‘Zon op dak is ook al verplicht via de energiebesparingsplicht. Deze maatregel zou een dubbele verplichting betekenen.’

Vergelijkbaar met huishoudens

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zijn veel kleine bedrijven qua energieverbruik vergelijkbaar met huishoudens en hebben zij even zoveel last van de hoge energiekosten. Zij moeten daarom worden meegenomen in de gemeentelijke wijkaanpak waarbij gemeenten langs de deuren gaat om bewoners te helpen bij het isoleren van hun huis. ‘Binnen het Nationaal Isolatieprogramma, waar in de Voorjaarsnota nog extra geld voor uitgetrokken is, is voldoende budget beschikbaar om ondernemers in de wijk aan de aanpak toe te voegen.’

De ondernemersorganisaties zijn verder blij met de toezegging van de minister dat zij met ingang van 1 juli extra geld uittrekt voor opschaling van het MKB Duurzaamheidskrediet van Qredits. Ondernemers krijgen bij de gebruikelijke financiers moeilijk krediet voor duurzaamheidsinvesteringen en de regeling van Qredits heeft in Overijssel al haar toegevoegde waarde bewezen.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *