ING: ‘AI is meer dan robots’

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

De toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de industrie is nog maar net begonnen, maar de potentie is enorm. Door de voortdurende digitale innovaties worden er steeds nieuwe mogelijkheden ontdekt die bedrijven in staat stellen om efficiënter te werken.

Medewerkers kunnen dankzij deze technologie meer focus leggen op taken die echt waarde toevoegen, wat leidt tot een aanzienlijke productiviteitsverhoging. Daarom wordt AI-kennis steeds belangrijker bij het werven van nieuw personeel.

Een essentiële factor voor het succes van AI is de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data. Deze data wordt verzameld door mensen, bedrijven, machines en producten, en groeit in zo’n tempo dat men spreekt over ‘Big Data’. Met behulp van AI kunnen deze gigantische datasets snel worden geanalyseerd, wat leidt tot slimme en weloverwogen beslissingen. Zo kan AI voorspellen wanneer machines onderhoud nodig hebben of anticiperen op de toekomstige vraag naar bepaalde producten.

De vooruitgang in AI-technologie maakt het mogelijk om meer te doen met minder mensen, en zorgt ervoor dat werknemers zich kunnen richten op taken die een grotere bijdrage leveren aan het succes van het bedrijf. Het is duidelijk dat AI een steeds belangrijkere rol zal spelen in de industriële sector, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

AI is veel meer dan robots die zelf denken en autonoom werken. De technologie wordt ook gebruikt in automatische aanpassing van productieprocessen en dienstverlening aan klanten. Hierdoor gaat alles een stuk efficiënter en
kan meer gedaan worden in minder tijd. Wat terug te zien is in een hogere productiviteit.

Enkele voorbeelden van AI in de maakindustrie:

  • Predictive maintenance: AI gebruikt data uit het productieproces om machinestoringen te voorspellen. Zo wordt de onderhoudsplanning geoptimaliseerd en staat de productie niet onnodig stil.
  • Kwaliteitscontrole: AI-systemen controleren met vision-data de producten tijdens het productieproces. Zo worden fouten direct gezien en kan het productieproces worden bijgestuurd. Hierdoor wordt de output verhoogt en de kwaliteit van producten beter.
  • Ketenoptimalisatie: AI kan de vraag voorspellen en zo de voorraad optimaliseren. Hierdoor gaan de kosten omlaag en is minder werkkapitaal nodig.
  • Logistiek: AI-gestuurde robots kunnen ingezet worden bij handling, pick-and-place en assemblagewerkzaamheden.

Gert Jan Braam, Sector Banker Industry bij ING: ‘De industriesector digitaliseert steeds sneller. En AI zal voor een volgende outputverbetering zorgen. Maar het is geen wondermiddel. Zo moet de interne datastructuur op orde zijn. En interne of externe pilots met partners uit de sector moeten succesvol zijn, voordat er samengewerkt kan worden in de keten. Pas daarna kunnen AI-implementaties sneller succes hebben. Zo kunnen AI-toepassingen de ‘operational efficiency’ van productiebedrijven en -ketens verbeteren en de operationele kosten verlagen. Het resultaat? Een hogere productiviteit en een sterkere concurrentiepositie.’

Vond u dit artikel interessant? Lees dan ook Trumpf: ‘Uiteindelijk kunnen we met AI de productiviteit verbeteren’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *