Witteveen Oudijzerhandel

Verificatievergadering op 16 augustus 2011 om 15.00 uur inzake Witteveen Oudijzerhandel

Rijksstraatweg 34, 8468 BH Haskerdijken

Bewindvoerder: G. Benedictus, Greate Buorren 13 b, 9263 PK Garyp, tel.: 051-152.20.34