Gioval Transport bv

Fluitschiplaan 273, 2496 XX ‘s-Gravenhage
Curator: mr R.J.H. Berghuis, Postbus 85850, 2508 CN ‘s-Gravenhage, tel. 0703547054
Uiterste datum van indiening vorderingen: 23 oktober 2023
Pro forma verificatievergadering op 06 november 2023 om 15:00 uur