Wolfard’s Werktuigbouw- en Electrotechniek bv

Osloweg 110 9723BX Groningen
Curator: mr W.H.M. Cnossen, Postbus 225, 8440 AE Heerenveen, tel. 0513-433433
Uiterste datum van indiening vorderingen: 14 maart 2024
Pro forma verificatievergadering op 28 maart 2024 om 14:00 uur