Elco Netherlands bv

Vossenbeemd 101, 5705 CL Helmond
Curator: mr G. te Biesebeek, Postbus 929, 5700 AX Helmond, tel. 0492-749990
Uiterste datum van indiening vorderingen: 11 april 2023
Pro forma verificatievergadering op 25 april 2023 om 14:00 uur