Steenfabriek Douveren bv

Wolfsweg 75, 6471 CP Eygelshoven
Bewindvoerder: mr. P.M. Scholtes, Postbus 608, 6400 AP Heerlen, tel. 045-5719005
Crediteurenvergadering op 07 juli 2020 om 11:30 uur
Verlening voorlopige surseance