KBR Service en Onderhoud bv

Keienbergweg 97, 1101 GG Amsterdam
Bewindvoerder: mr. P.J. Bos, Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam, tel. 020-6246811
Crediteurenvergadering op 05 februari 2020 om 14:00 uur
Verlening voorlopige surseance