Constructiewerkplaats De Vries bv

In het faillissement van Constructiewerkplaats De Vries bv
is op 22 januari 2014 gepubliceerd dat het een vereenvoudigde afwikkeling betrof. Echter het faillissement zal na voldoening van de boedelschuldeiser worden opgeheven bij gebrek aan baten.