Bouwtechnisch Adviesbureau ing. B. Versteeg bv


Inzake het faillissement van Bouwtechnisch Adviesbureau ing.
B. Versteeg bv 
is ten onrechte vermeld
dat het faillissement vereenvoudigd wordt afgewikkeld.