Ambacht Onderhoudsbedrijf bv

 

Kromzaad 1, 4703 RD Roosendaal

is abusievelijk de slotuitdelingslijst verbindend verklaard, de slotuitdelingslijst is echter per 5 maart 2009 tussentijds verbindend verklaard