Aannemersbedrijf Hof Bouw bv

Fluorietweg 19 A, 1812 RR Alkmaar
Bewindvoerder: mr. R. Mulder, Postbus 280, 2000 AG Haarlem, tel. 023-5530230
Crediteurenvergadering op 17 april 2018 om 11:30 uur
Verlening voorlopige surseance: op 18 januari 2018