Welke impact heeft digitalisering op de industrie? (longread)

Een innovatieve industrie is van groot belang voor de economie, de werkgelegenheid, strategische onafhankelijkheid en het behoud van de welvaart op lange termijn. Investeren in een slimme, concurrerende industrie heeft daarom hoge prioriteit. Dat stelt ING in haar sectorupdate.

Hoewel de Nederlandse maakindustrie in verhouding met andere landen relatief kleiner is heeft zij een aantal belangrijke capaciteiten tot haar beschikking die een uitstekend uitgangspunt voor groei op lange termijn bieden: kennis, technologie en specialistische maakbedrijven.

De maakindustrie is hiermee een motor achter belangrijke internationale productieketens. Waardeketens die van strategisch belang zijn voor Nederland en in het bijzonder voor de OEM-ers  en toeleveranciers in de industrie. Denk aan internationale waardeketens als semicon, medische-, farmaceutische en biotech-industrie, energie en waterstofindustrie. Ketens met een enorme groeipotentie.

Industriële groei vooral door technologische vooruitgang

De industriesector kan, naast de inzet van meer personeel, vooral groeien door een hogere productiviteit. Om de productie en toegevoegde waarde te verhogen is de wijze waarop arbeid en investeringen worden ingezet van groot belang voor een hogere productiviteit.

Foto: ING

Het investeren in meer en nieuwe technologie is vooral in de industrie belangrijk om steeds slimmer te kunnen werken en hiermee de productiviteit -meer output met minder input- te verhogen. Daarom wordt ook door de overheid met investeringsprogramma’s als NXTGEN-HIGHTECH nieuwe technologie en digitalisering naar het mkb gebracht via gerichte kennisverspreiding en ondersteuning van innovatie en samenwerking.  

Verdere productiviteitsverbetering is essentieel en dit zal niet gerealiseerd worden door de laatste procenten uptime uit de productiemachines te persen. Hiervoor zal efficiency van het productieproces moeten verbeteren. En hiervoor focust de industrie op twee ‘key-technologies’: digitalisering en data.

In de praktijk

Kinkelder Metal Solutions, gespecialiseerd toeleverancier in snijden, buigen en lassen van metalen plaat en buis heeft een duale strategie gebaseerd op de nieuwste digitale technologie (digital first) en kennis (make & advice).

Foto: ING

Digitalisering is ook bij Kinkelder een sleuteltechnologie. Pieter: ‘Automatisering van alle logistiek rondom het productieproces met robotica was een eerste stap in het verhogen van de bezettingsgraad en productiviteit van de productiemachines. Daarnaast is door de ontwikkeling van een eigen online portal digitalisering een kernproces geworden. De klant kan nu via de portal alle plaat- en buisproducten inclusief de gewenste bewerking als bijvoorbeeld snijden, kanten en boren digitaal bestellen. De tekening wordt digitaal ingelezen en binnen een paar minuten volgt de offerte met prijs en levertijd. Snel, veilig en eenvoudig online. De bewerkingsprogramma’s voor productiemachines worden automatisch gegenereerd. Snel en foutloos. Door digitalisering van de nieuwste machines en gebruik van machinedata is ook het instellen veel sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder geworden. Nieuw personeel heeft minder technische achtergrond nodig en is sneller inzetbaar.’

‘Maakkennis’ is de kern van de tweede, belangrijke groeistrategie. De jarenlange ervaring in complexere maakdelen vertaalt de Kinkelder in advies over ontwerp aanpassingen. ‘Dit resulteert in een effectievere en kosten-efficiënte productie. Een belangrijke pijler in de opbouw van specifieke maakkennis, voor de verdieping van klantrelaties en verdere groei.’

Voortman Steel Machinery, internationale producent van high-end staalbewerkingsmachines, biedt naast de machinesoftware waarmee parameters continue kunnen worden bijgesteld voor een optimale kwaliteit en output ook geïntegreerde bedrijfssoftware voor de optimalisering van productieprocessen. Hiermee kan het productieproces integraal worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd.

Waar het uiteindelijk om draait is de output van het gehele proces. Dit gaat verder dan alleen de uptime van de productiemachine, die vaak al optimaal is afgesteld.

Mark: ‘Het gaat hierbij vooral om inzicht. Wat er gebeurt tijdens het productieproces kunnen we zien, actueel met de mogelijkheid direct aan te passen. Maar waarom gebeurt het? Als je hier zicht op krijgt kun je het hele proces met de aanpassing van instellingen zodanig bijsturen dat er onder optimale condities een flow in de productieprocessen ontstaat.

De bron hiervoor is data. Data uit alle onderdelen van de machines én logistieke handlingsprocessen. De data komt uit allerlei sensoren en vision systemen in en om het productieproces. Om meer inzicht te krijgen en deze data te kunnen analyseren, heeft Voortman niet alleen machinesoftware maar ook processoftware ontwikkeld, waarmee vanaf een dashboard het hele productieproces gemonitord wordt.

Zodat met de analyse van de data uit het hele (deel)proces zelfs voorspeld kan worden wat er gaat gebeuren. Deze kennis is cruciaal voor adviesdiensten over procesverbetering en voorspellend onderhoud. Dit zal verstoringen verder minimaliseren en de productiviteit zal vergroten.’

Bij Voortman zelf zijn digitalisering en data de basis voor alle processen. De machines worden configure-to-order geproduceerd, waarvan modulair alle specificaties in stamdata zijn vastgelegd. Dit resulteert in een hoge organisatieproductiviteit en korte levertijden, met een constante hoge kwaliteit.

Wat vindt de Sector Banker?

Digitalisering, gebruik van data en kunstmatige intelligentie zit in een enorme versnelling en gaat de komende tien jaar het industrielandschap veranderen. Wacht niet af en ga aan de slag met de implementatie van deze nieuwe technologieën. Enkele tips:

 1. Investeer in digitale kennis en kunde, stimuleer en faciliteer digitale verandering
  Neem ICT-specialisten met ervaring in industriële automatisering en digitalisering aan of huur ze in. Dit zorgt voor andere kijk op de noodzakelijke aanpassing van bedrijfsprocessen. Niet alleen de technologie maar de manier van toepassen bepaalt de meerwaarde van digitalisering, data en AI. Door het personeel vroegtijdig mee te nemen in de digitaliseringsslag, wordt het proces versneld.
 2. Samenwerken, schaal vergroten en gewoon beginnen
  In effectieve technologische toeleverketens staat samenwerken en kennis delen centraal. Succesvolle industriebedrijven vinden niet opnieuw het wiel uit, maar leren van elkaar en zoeken gezamenlijk naar nieuwe technieken en oplossingen. Zo kan een digitale productieketen sneller ontwikkeld worden. Gezien de toenemende complexiteit van producten en maakprocessen en de veeleisende ketens waarin bedrijven opereren, betaalt digitale samenwerking en schaalvergroting zich al snel uit.
 3. Formuleer een stapsgewijze digitaliseringsstrategie
  Het is belangrijk om het hele jaar door digitaliseringsstappen te zetten. Vanzelfsprekend is een lange-termijnplan en digitaliseringsstrategie belangrijk. Maar zorg voor een ‘kleine-stappenplan’ waarmee op korte termijn gestart kan worden. En waarmee maandelijks verbeteringen worden doorgevoerd en doorlopend digitale ervaring opgedaan wordt. Het Smart Industry programma roept met de 12% challenge mkb’ers op om een jaar lang stappen te zetten (elke maand 1%) richting digitale procesverbetering.
 4. Aanhaken bij branchevereniging(en) en samenwerkingsverbanden in de sector
  Branche- en kennisorganisaties ondersteunen -gefinancierd door de overheid- de industriesector met implementatie van nieuwe technologieën als digitalisering en AI. Zoek de samenwerking met bijvoorbeeld het programmabureau Smart Industry of een van de fieldlabs.

Tips voor ondernemers

 1. Transparantie. In alle openheid met klanten communiceren over fluctuaties van inkoopprijzen en het doorberekenen ervan zorgt niet alleen voor margebehoud maar vooral voor een lange termijn relatie met afnemers.
 2. Supply chain management is cruciaal. Investeer in digitalisering van de supply chain zodat er op elk moment zicht is op vraag, voorraden en benodigde inkoop. Hiermee realiseer je maximale leverbetrouwbaarheid.
 3. Investeer in doorlopende productiviteitsverbetering. Hiermee blijft de onderneming wendbaar en verbetert de concurrentiepositie.
 4. Zorg voor een heldere investeringsstrategie betreft kapitaalgoederen en technologie. Wat zijn de cruciale lange termijn investeringen op basis van jouw technologie roadmap? En welke investeringen kunnen op korte termijn je concurrentiepositie versterken?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *