Staaljournaal: Marktverbetering in vierde kwartaal?

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

De afgelopen tijd hebben grote Indiase staalproducenten aanzienlijke verliezen in hun productie moeten incasseren. Dit heeft geleid tot beperkte beschikbaarheid van warmgewalst staal (constructiestaal) voor de maand september. Deze situatie heeft op zijn beurt de mogelijkheid om tegen lagere prijzen op de internationale exportmarkt te verkopen, aanzienlijk beperkt. Dat stelt Noviostaal in haar nieuwe Staaljournaal.

Foto: Tata Steel

Het op één na grootste land in termen van staalproductie heeft in juni een daling van bijna dertig procent in zijn staalexport gezien, en deze trend zal naar verwachting voortduren mede vanwege een matige staalbehoefte vanuit het buitenland. Er zijn signalen dat de prijzen daar niet snel verder zullen dalen, omdat dit potentiële kopers juist kan afschrikken, iets wat de producenten willen vermijden.

Het buurland China heeft afgelopen tijd geprobeerd de prijzen langzaam te verhogen en is hier deels in geslaagd, maar over het algemeen zijn de staalprijzen redelijk stabiel gebleven. De toekomstige prijsontwikkelingen op korte termijn blijven echter onduidelijk. Diverse afnemers hopen op verdere dalingen en stellen hun aankopen daarom uit of kopen alleen wat strikt noodzakelijk is. Het is de vraag of dit reëel te noemen is, want het land lijkt zich economisch juist langzaam te herstellen.

Negatief sentiment

Toch is het sentiment in de Chinese staalmarkt de afgelopen tijd negatiever geworden doordat er minder stimuleringsmaatregelen zijn doorgevoerd door de regering dan verwacht. Daarnaast heeft de zware tyfoon (Doksuri) verschillende provincies getroffen met zware regenval en overstromingen tot gevolg. Vanuit de overheid is er onlangs bij diverse staalfabrieken opgedragen niet méér staal te produceren dan in 2022. Sommige van deze fabrieken zijn volgens bronnen verplicht om hun productie van augustus met maar liefst tien tot twintig procent te verlagen en verdere reducties worden voor het einde van dit jaar gepland. Een beperkte staalproductie in China zou kunnen leiden tot lagere prijzen van grondstoffen, maar hogere prijzen op de exportmarkt vanwege een gereduceerd aanbod van gewalst staal.

In Duitsland, dat vaak als de economische motor van de Europese Unie wordt beschouwd, vertonen de productiecijfers momenteel een minder rooskleurig beeld dan aanvankelijk werd verwacht. Met name de teleurstellende productie in de auto-industrie heeft geleid tot een daling van 3,5 procent (m-o-m). Ondanks een stijging van één derde gedurende het eerste halfjaar van 2023 ten opzichte van 2022, blijft de productie nog altijd meer dan elf procent onder het niveau van 2019, vóór de uitbraak van de coronacrisis. Naast de problemen in de auto-industrie vertoont ook de bouwsector een daling van bijna drie procent tot opzichte van vorige maand. De cumulatie van deze tegenvallende ontwikkelingen zou potentieel kunnen leiden tot een nieuwe economische recessie. Veel zal echter afhangen van diverse factoren, waaronder de ontwikkelingen rondom de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de mogelijke beperking van de handelsactiviteiten tussen China en Europa, respectievelijk de impact van de langere productiestop door de staalfabrieken in de aankomende tijd.

Importheffing

In de nabije toekomst zullen er naar verwachting vele schepen met warmgewalste coils vanuit diverse werelddelen in de grote havens van Europa aankomen, waarna dit materiaal nog moet worden ingeklaard. Veel importeurs proberen de importheffingen te vermijden door de inklaring van de goederen in het derde kwartaal, die de quota’s zouden overstijgen, door te schuiven naar het vierde kwartaal.

Bovendien zal elke importeur aankomende periode moeten aantonen dat het materiaal voldoet aan de eisen van de nieuwe sancties tegen Rusland, zoals eerder vermeld in het Staaljournaal van juli. Beide feiten tezamen zou kunnen leiden tot vertragingen bij de inklaring waardoor materiaal eventueel later tot beschikking komt.

In de huidige driemaandelijkse EU-quotaperiode, die loopt van 1 juli tot 30 september, is China onderworpen aan verschillende beperkingen. Begin juli had het land al meer dan zestig procent van de quota voor bepaalde staalkwaliteiten verbruikt en nu ruim één maand later zijn veel quota’s al volledig geconsumeerd. Dit heeft geleid tot grotere risico’s voor importeurs die nu ook rekening moeten gaan houden met mogelijke importheffingen vanwege de overschrijdingen van de quota. Als een quotum minder dan tien procent beschikbaarheid heeft, eist de verkopende partij in veel gevallen dat de desbetreffende importeur een bankgarantie levert om ervoor te zorgen dat mogelijke importheffingen van soms wel 25 procent kunnen worden voldaan. Met andere woorden, importeurs moeten bereid zijn om 25 procent invoerheffingen te betalen voor hoeveelheden die het quotum overschrijden.

Vanwege deze onduidelijkheden en onzekerheden bestaat er een aanzienlijke kans dat potentiële kopers terughoudend zullen zijn om in de komende tijd materiaal te importeren.

Overschot?

Sommige bronnen denken dat de uitputting van importquota voor het derde kwartaal en de mogelijke uitputting voor het vierde kwartaal juist kan wijzen op een overaanbod op de EU-markt. Gekeken naar de cijfers is er bijvoorbeeld in juli al meer dan één miljoen ton staal geïmporteerd. Hoewel veel van dit materiaal nog moet worden ingeklaard, met bijbehorende verwachte vertragingen, ligt er ook al geruime tijd een aanzienlijke hoeveelheid materiaal klaar om te worden ingeklaard.

Op dit moment claimen diverse EU-staalproducenten dat hun orderportefeuilles vol zitten, deels vanwege de vakantieperiode en onderhoudswerkzaamheden. Door het maximaal benutte importquotum door China, zouden Europese fabrieken hier gebruik van kunnen maken, mits ze niet te lange levertijden hebben. Echter als het klopt wat veel van deze producenten claimen dan zullen ze hoogstwaarschijnlijk juist niet of nauwelijks kunnen profiteren van de omstandigheden vanuit China. Toch zijn het in sommige gevallen dezelfde fabrieken die op zoek zijn naar nieuwe orders, dus hoeveel waarde moeten we hechten aan hun bewering? De Europese fabrieken die toch net wat minder volle orderboeken hebben, en dus relatief snel materiaal kunnen leveren, zouden kunnen profiteren van de onzekere omstandigheden vanuit China en deze situatie kunnen aangrijpen om hun verkoopprijzen te verhogen, ondanks de huidige zwakke marktomstandigheden.

Ondanks de in verhouding rustige periode is het gebruikelijk dat de staalmarkt in de vakantieperiode vertraagt. Ook Noviostaal verwacht de komende weken geen significante bedrijvigheid vanwege de eerder genoemde factoren. De staalfabrieken houden elkaar nauwlettend in de gaten, maar richten zich hoofdzakelijk op onderhoud en vakanties.

De meeste staalfabrikanten in Noordwest-Europa hebben momenteel levertijden van oktober – november, wat de meeste kopers op dit moment nog niet al te zenuwachtig maakt. De voorraadniveaus zijn redelijk op peil en eventuele nieuwe ontwikkelingen zullen waarschijnlijk pas in september zichtbaar worden.

ArcelorMittal

ArcelorMittal heeft besloten om een bedrag van negen miljoen euro te investeren in de modernisering van haar fabriek in Dabrowa Gornicza (PL). Het doel van deze investering is tweeledig: het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en het verbeteren van de kwaliteit van het te produceren staal.

Tevens zal het project om een nieuwe elektrische hoogoven bij de vestiging in Gijón (Noord-Spanje) verder worden voortgezet, ter vervanging van één van de twee bestaande hoogovens.

De geplande nieuwe oven (EAF) zal een capaciteit hebben van 1,1 miljoen ton en naar verwachting operationeel zijn in de tweede helft van 2025.

Liberty Steel

Liberty Steel heeft aangekondigd dat zij de enige operationele hoogoven van de recent overgenomen vestiging Dunaferr in Hongarije, evenals de staalfabriek, tijdelijk stil zullen leggen. Gezien de lage staalprijzen heeft Liberty aangegeven dat de productiekosten niet rendabel zijn.

De beschikbaarheid van ijzererts en plakken (brammen) en knuppels (billets) is al maandenlang een uitdaging. De walserijen werden vorige maand stilgelegd vanwege een tekort aan grondstoffen en een zwakke orderportefeuille. Liberty Steel is daarom begonnen met het importeren van Aziatische cokes voor hun fabriek in Galati (Roemenië), die ook cokes ontvangt van Dunaferr.

Salzgitter

De staalproducent heeft bevestigd dat het één van de drie hoogovens (tezamen een totale capaciteit van 4,8 miljoen ton per jaar) buiten bedrijf zal stellen voor gepland onderhoud in de tweede helft van dit jaar. De onderbreking duurt naar schatting ongeveer drie maanden en zal geen impact hebben op de leveringsmogelijkheden, vanwege de genomen voorzorgmaatregelen. In juli werd de plaatwalserij in Mülheim al stilgelegd voor zomeronderhoud en er is een zomerstop gepland voor de plaatwalserij in Ilsenburger Grobblech tegen eind augustus / begin september.

ThyssenKrupp

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring verleend aan de Duitse staalproducent ThyssenKrupp voor het verstrekken van een subsidie van 550 miljoen euro. Deze subsidie heeft tot doel de staalproductie te transformeren naar een koolstofvrij proces, waarbij hernieuwbare waterstof wordt ingezet. Dankzij deze financiële ondersteuning kan ThyssenKrupp een directe reductiefabriek en twee smelterijen oprichten op haar locatie in Duisburg, die naar verwachting in 2026 operationeel worden.

Indicatieve basisprijzen

Indicatieve
basisprijzen
per ton


Warmgewalste coilsKoudgewalste coilsSendzimir verz. coilsKwartoplaat
Juni 2023€ 680 – 710€ 780 – 820€ 800 – 830€ 860 – 910
Juli 2023€ 660 – 700€ 770 – 790€ 800 – 820€ 840 – 910
Augustus 2023€ 630 – 680€ 740 – 770€ 760 – 795€ 840 – 890

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *