Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingen

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Er is nog geen zicht op een nieuwe cao-onderhandelingsronde die moet leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel cao’s in de Metaal en Techniek). Achter de schermen wordt wel hard gewerkt aan het vlot trekken van de onderhandelingen en wordt gepoogd de vakbonden weer aan de formele onderhandelingstafel te krijgen. 

Tags:

Dat meldt Metaalunie. ‘Werkgevers hebben de contouren geschetst van een nieuwe cao en willen nog steeds met de vakbonden hierover in gesprek. De kans is erg klein dat dit op korte termijn lukt.’

Door het vastlopen van de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden voor een nieuwe cao Metaalbewerkingsbedrijf, hebben de vakbonden inmiddels in verschillende regio’s actiegevoerd. Ook voor de komende tijd zijn nieuwe acties en stakingen aangekondigd. Zo hebben de vakbonden hun leden opgeroepen voor een nieuwe 24-uursstaking in Drenthe en Gelderland/Overijssel op donderdag 13 juni.

Om werkgevers bij te staan bij stakingen heeft de afdeling Sociaaljuridisch van Metaalunie de ‘Stakingsnotitie 2024’ (inloggen is noodzakelijk) opgesteld. Ook is er een leidraaddocument vervaardigd dat kan helpen in de communicatie richting de medewerkers. In een vergelijkingstabel laat de Metaalunie zien wat de verschillende gewenste voorwaarden zijn van de werkgevers en de vakbonden.

Consequentie aflopen cao voor proeftijd

Op grond van de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, kan bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen. Deze afwijking van de wet is uitsluitend mogelijk als de looptijd van de cao niet is verstreken. Dit betekent dat in contracten voor bepaalde tijd langer dan zes maanden na 31 maart 2024 slechts een proeftijd van een maand kan worden opgenomen.  

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter kan op grond van de wet sowieso geen proeftijd worden overeengekomen. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van twee jaar of langer of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is een proeftijd van twee maanden mogelijk.

RVU-wachtlijst

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Metaal en Techniek is op 1 januari 2023 in werking getreden. De RVU is een onderdeel van de afgesloten cao’s voor de Metaal en Techniek en heeft als doel oudere werknemers die zich niet voldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd, de gelegenheid te bieden om eerder te stoppen met werken. 

Op dit moment is er geen budget om nieuwe RVUMT-uitkeringen toe te kennen. Ingediende aanvragen komen op een wachtlijst en worden op volgorde van binnenkomst behandeld zodra er weer budget beschikbaar is. 

Alleen aanvragen die volledig voldoen aan alle voorwaarden worden op de wachtlijst geplaatst. Als uw aanvraag op de wachtlijst is geplaatst ontvangt u hierover bericht van ons. Aanvragen die niet voldoen of niet volledig zijn, worden zoals gebruikelijk, afgewezen. Als op een later moment een onvolledig verzoek alsnog volledig wordt gemaakt, zal voor de volgorde van de wachtlijst het moment van voldoen aan de volledigheid bepalend zijn.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *