zoeken

 

 
 


minimaliseer deze extra opties
 
 

Metaal bindt al honderd jaar


Noordwijk, 5 september 2019
Staalfederatie Nederland bestaat 100 jaar en heet nu dus Koninklijke Staalfederatie. Het eeuwfeest is voor de zomer gevierd met een bijeenkomst in Huis ter Duin. Een jubileum is bij uitstek een moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Hoe bereik je zo’n respectabele leeftijd in een branche die continu verandert en hoe zorg je ervoor dat je ook de komende jaren fit blijft en mee blijft bewegen met die markt? Honderd jaar Staalfederatie Nederland in vogelvlucht.

Op 30 december 1918 was punt 2 op de agenda van de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren (Balkenu) de oprichting van een nieuwe algemene vereniging. Aanleiding was de behoefte om de opbouw van de Nederlandse economie te reguleren na de Eerste Wereldoorlog en een verbreding van het productenpalet van alleen balken tot de hele ijzerhandel. De nieuwe naam voor deze vereniging werd: Algemene Vereniging voor de IJzerhandel (AVIJ). Tot 1925 richtten de activiteiten van deze vereniging zich nog niet op prijzen.

Feiten en cijfers

De Koninklijke Staalfederatie telt 49 leden. De handel in staal en metaal betreft naar schatting 1,5 miljoen ton met een omzetwaarde van ongeveer 1,5 miljard euro per jaar. Er zijn circa 5.000 mensen werkzaam bij de metaalgroothandelaren. Leden van de Staalfederatie importeren alle staal en metaalsoorten zoals constructiestaal en buizen voor de bouw, offshore, grond, weg en waterbouw, kwartoplaten voor scheepsbouw en opslagtanks voor de petrochemische industrie, RVS-buizen en -fittingen voor de agrosector en de chemische industrie, strippen en hoekstaal voor de maakindustrie, wapeningsstaal voor de bouw, aluminium, koper, messing en nog meer metalen in vele soorten en legeringen.

De verenigingsactiviteiten betreffen opleidingen, juridische ondersteuning, marktinformatie, evenementen en vergaderingen waarbij de Staalfederatie dient als platform voor de verstrekking van informatie.

 
Predicaat Koninklijk voor staalfederatie


Het organisatiecomité van 100 jaar Staalfederatie vanaf links Rob Greve, Hans Hilbrands, Robin van Duuren, Yvonne Wiersma en Peter Breedveld. (Foto: Paul Ridderhof)

Prijzen

Concurrentie tussen de leden en niet-leden leidde er uiteindelijk toe dat zes leden een prijsregeling overeenkwamen. Een jaar later, rond 1926, zorgde deze regeling zelfs voor meer aanwas van nieuwe leden. Iedereen conformeerde zich aan deze afspraak die zes jaar zou standhouden. Omdat het mede door het toevoegen van een quotaregeling niet lukte om na die periode nog steeds overeenstemming te bereiken, kwam er in 1931 een einde aan. Het doel van de leden bleef gemeenschappelijke belangen behartigen, maar door het wegvallen van de prijsafspraak werd de concurrentie weer heftiger. In 1934 kon met hulp van een Internationaal Staalkartel (Entente International de l'Acier) een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kwam er abrupt een einde aan die goede samenwerking tussen Europese producenten. Ook voor de AVIJ had de bezetting vervelende gevolgen, zoals verscherpt toezicht van de overheid en distributie met bewijs van overdracht en prijsbeschikkingen. Na de bevrijding werden meteen stappen genomen om de statuten die in 1943 waren opgedrongen te wijzigen. In 1948 verbeterde de voorraadpositie bij de handel en industrie aanzienlijk en in 1949 werd daarom de distributie van staal en ijzer opgeheven. Vanaf 1950 stelde de AVIJ adviesprijzen vast, gebaseerd op de marktontwikkelingen.

Nederlands Verbond van de Groothandel

‘Mede aan de inzet van de ketenbeleidsgroep is het te danken dat sinds 1 januari 2018 in het Bouwbesluit een grenswaarde voor de materiaalprestatie van gebouwen is opgenomen'

‘Staalfederatie Nederland is vaak in daden, maar ook als medefinancier betrokken bij relevante projecten die de processen in de bouw en industrie bevorderen'


Op 1 januari 1969 bestond de vereniging vijftig jaar. Er werd geen ruchtbaarheid gegeven aan dit jubileum, wel was er een bijzondere ledenvergadering in een hotel in Boekelo. In 1969 zorgde de prijsstelling wederom voor veel hoofdbrekens. Dit kwam door de invoering van de btw en de Prijzen Beschikking Goederen en Diensten die het ministerie van Economische Zaken dat jaar afkondigde waardoor de prijzen bevroren. De AVIJ vroeg onmiddellijk toestemming de sterk gestegen inkoopprijzen door te mogen berekenen. Na diverse besprekingen werd die toestemming gegeven. De AVIJ was de eerste branchevereniging die dit voor elkaar kreeg. 

 

Nieuwe naam

In oktober 1980 brak de crisis uit. Op Europees niveau werd onder andere een productiequotum ingesteld voor ruwstaal. Doelstelling was vraag en aanbod meer op een lijn te brengen met als gevolg prijsstijgingen en een betere marktpositie voor de staalindustrie. Pas in 1984 zou de markt weer wat verbeteren. In 1977 werd er een afdeling betonstaal opgericht en in mei 1986 was de oprichtingsvergadering van de afdeling koudgevormde buisprofielen. Vanwege de ongewenste associatie van de naam Algemene Vereniging voor de IJzerhandel met schroothandel wijzigde in 1989 de naam in Vereniging van Staal Toeleveranciers (VEST). Belangrijkste doelstelling van de vereniging in de vorige eeuw en eigenlijk nu nog steeds is de stabiliteit van de Nederlandse bouw en industrie te garanderen door te zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal en een stabiele prijs. In bovengenoemde jaren waren en nog geen moderne communicatiemiddelen en was zakendoen een kwestie van persoonlijke contacten.

Tot twintig jaar geleden kregen leden van Staalfederatie Nederland korting op de inkoopprijs bij Europese fabrieken. Vanaf 1919 tot 2004 verzorgde de vereniging adviesprijslijsten. Door strengere handhaving op mededinging mag dat vandaag de dag niet meer. In 2005 is besloten de vijf brancheverenigingen die er waren op het gebied van staal en metaal (AVB, VIMPOSTAAL, VSSC,  Kleurprofiel en VEST) te fuseren, waarna de naam VEST is gewijzigd in Staalfederatie Nederland. Sinds die tijd kent Staalfederatie Nederland overlegplatforms waarin landelijke werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn. Vanwege de fusie is in 2005 het kantoor verhuisd van Den Haag - waar het van oudsher zat vanwege de warme contacten met het ministerie van Economische Zaken - naar het kantoor van de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. Het overgrote deel van de leden van de Metaalunie zijn ook klanten van de leden van Staalfederatie Nederland. Zo bevorderen we samenwerking in de keten.

FME

‘Door het profileren van de positieve milieuaspecten van staal- en metaalproducten in de nationale milieudatabase worden gebouwen en andere producten gemaakt met het oog op de toekomst waarin hergebruik en recycling een grote rol spelen'

‘De toegevoegde waarde die de leden van Staalfederatie Nederland aan het productieproces geven, is van groot belang voor de juiste productkeuze van afnemers'


Toekomst

Vandaag de dag zet Staalfederatie Nederland zich in om de kennis te vergroten onder de leden zodat zij hun rol in de keten beter kunnen vervullen. De branchevereniging zoekt naar samenwerking met onderwijsinstellingen om de leerstof beter te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook wordt er voortdurend gestreefd naar optimalisatie van de administratieve verplichtingen in de branche op het gebied van onder andere veiligheid. Andere onderwerpen waar de vereniging zich op richt, zijn digitalisering, logistiek, financiën, anti-dumping en safeguard maatregelen.

Staalfederatie Nederland wil de komende jaren blijven inspelen op actuele ontwikkelingen, zoals duurzaamheid, innovatie, productkennis en wet- en regelgeving. Het is de taak van de branchevereniging om de gemeenschappelijke belangen van de leden uit te dragen richting overheid en samenwerking te zoeken met belangrijke stakeholders. De ambitie is ook zich beter te profileren en metaalhandelaren die nog niet aangesloten zijn bij de vereniging te overtuigen van het nut en de noodzaak zich te verenigen. Staalfederatie Nederland wil gezamenlijk optrekken om zo de keten in de metaalhandel te versterken zodat er wereldwijd een concurrerend product kan worden geleverd. De medewerkers zijn trots op 100 jaar constructief samenwerken in hoogtijdagen, maar ook in periodes van crisis en gaan voor een net zo'n constructieve samenwerking in de komende eeuw. In de hoop en verwachting dat metaal bindt en blijft binden.

Staalfederatie ontvangt predicaat Koninklijk

Predicaat Koninklijk voor staalfederatie


De heer H. Oosters, Commissaris van de Koning Provincie Utrecht overhandigt het predicaat Koninklijk aan de heer H. Hilbrands, voorzitter van de Koninklijke Staalfederatie. (Foto: Paul Ridderhof)

Staalfederatie Nederland heeft het predicaat Koninklijk gekregen. De bij het predicaat behorende oorkonde werd tijdens de viering van het 100-jarig bestaan aan de voorzitter van de Koninklijke Staalfederatie, Hans Hilbrands, overhandigd door commissaris van de Koning van de provincie Utrecht mr. J.H. Oosters. Met het Koninklijk predicaat wordt het belang van de Koninklijke Staalfederatie Nederland en haar leden onderkend.

 

De Staalfederatie Nederland is een gemotiveerde vereniging waarin veel nieuwe ideeën ontstaan die nationaal en internationaal weerklank vinden. De Staalfederatie is vaak in daden, maar ook als medefinancier, betrokken bij relevante projecten die de processen in de bouw en de industrie bevorderen.

Hoewel de Staalfederatie een relatief kleine vereniging is, vertegenwoordigt zij een groot maatschappelijk belang. De Staalfederatie staat voorop bij het terugdringen van de CO2 uitstoot. Door het profileren van de positieve milieuaspecten van de staal- en metaalproducten in de nationale milieudatabase, worden gebouwen, machines, schepen, boorplatformen, bruggen en andere producten gemaakt met het oog op de toekomst waarin hergebruik en recycling een cruciale rol zullen spelen. De leden van de Staalfederatie spelen een essentiële rol in de Nederlands maakindustrie en de bouw. Zonder die leden zouden de bouw en de industrie stagneren. De toegevoegde waarde die de leden van de Staalfederatie aan het productieproces brengen, is van groot belang voor het maken van de juiste productkeuze van de afnemers.

 

De Staalfederatie werd opgericht op 1 januari 1919 als ‘De Algemene Vereniging van de IJzerhandel' en is dus dit jaar een eeuw oud. In de periode na de Eerste Wereldoorlog werden veel verenigingen opgericht om de wederopbouw te ordenen van Europa en Nederland in het bijzonder. De Staalfederatie is een platform voor handelaren in staal en metaal en hun stakeholders, met als doel het onderhouden van relaties en het uitwisselen en vergrote van kennis. In dit jubileumjaar stelt de Staalfederatie zich als doel om samen met haar stakeholders de staal- en metaalsector te versterken om zo de economische en politieke uitdagingen te kunnen volgen. De Staalfederatie focust op vijf speerpunten, te weten: Personeel, Logistiek, Financiering, Innovatie en Digitalisering. In de loop van dit jaar organiseert de Staalfederatie diverse bijeenkomsten waarin deze thema's aan bod komen.

 

Vanwege het predicaat Koninklijk voert Koninklijke Staalfederatie ook een bijpassend, nieuw logo.

Metaal bindt al honderd jaar'
Een groot deel van de gasten tijdens het feest ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Staalfederatie in in Huis ter Duin. (Foto: Paul Ridderhof)
1/1
 
 
     
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Geïnteresseerd in metaal?

Aanmelden nieuwsbriefMeld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief!

En ontvang wekelijks het laatste vraag en aanbod nieuws in uw mailbox.

 
 

Adverteren?

Breng uw product en/of dienst onder de aandacht op vraagenaanbod.nl of in de krant!

kijk hier voor meer informatie

 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts