Industriële ondernemers minder positief over investeringen

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

De verwachtingen van ondernemers in de industrie en de dienstverlening voor de omvang van hun investeringen zijn in maart 2024 minder positief dan vorig jaar. Ondernemers in de industrie zijn het minst positief gestemd, in de bedrijfstak vervoer en opslag daalden de verwachtingen het meest. Financiële beperkingen worden het meest genoemd als belangrijkste belemmering bij het doen van investeringen. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland van maart 2024.

Tags:

Ondanks de verslechtering van de verwachtingen is de groep ondernemers die een stijging van hun investeringen verwacht nog wel groter dan de groep die een daling verwacht. Per saldo zijn de verwachtingen daarmee positief, maar lager dan een jaar geleden. Ondernemers in de industrie zijn met een saldo van een half procent nagenoeg neutraal en het minst positief gestemd.

Uit eerder onderzoek met cijfers over 2021 is bekend dat de helft van de totale investeringen door de getoonde bedrijfstakken afkomstig is van de verhuur en handel van onroerend goed. Daarna volgen de industrie (16 procent) en de zakelijke dienstverlening (15 procent).

Merendeel ondernemers ervaart belemmeringen bij het investeren

Bij het doen van investeringen geeft de meerderheid van de ondernemers aan belemmeringen te ervaren. Binnen de verhuur en handel van onroerend goed geven ondernemers met bijna 73 procent het vaakst aan belemmeringen te ervaren. Bij de industrie ligt dit aandeel met bijna dertien procent het laagst.

Financiële beperkingen, zoals gebrek aan middelen of te hoge kosten van financiering, worden het meest genoemd als belemmering bij het investeren. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie noemen ondernemers dit het vaakst met ruim 34 procent, in de informatie en communicatie met iets meer dan 13 procent het minst vaak. Onvoldoende beschikbaarheid van personeel wordt met ruim 26 procent het vaakst bij de zakelijke dienstverlening genoemd. Bij de verhuur en handel van onroerend goed en de vervoer en opslag vinden bedrijven beleid, wet en regelgeving relatief vaak belemmerend.

Technologie meest genoemd als belangrijkste investeringsgebied

Bedrijven kunnen om verschillende redenen investeren. Een van de belangrijkste is om toekomstbestendig te blijven. Ruim 88 procent van de bedrijven geeft aan om deze reden te investeren. Voor die bedrijven is technologie (bijvoorbeeld digitalisering of automatisering) het voornaamste investeringsgebied. In de bedrijfstak informatie en communicatie noemt iets meer dan 45 procent van de ondernemers dit. Productinnovatie of R&D wordt met bijna 31 procent het vaakst in de industrie genoemd.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *