Column Casper Burgering: ‘Zwakkere vraag naar zink’

Foto van: Casper Burgering
Geplaatst door Casper Burgering

Er is een opvallend groot verschil in de groei van de vraag naar basismetalen. Zo is de vraag naar zowel aluminium als nikkel sinds 2016 met gemiddeld 4,9 procent per jaar gestegen. Het verschil met de gemiddelde groei van de vraag naar koper is groot. Die kwam namelijk uit op 2,7 procent per jaar in dezelfde periode.

De vraag naar zink heeft helemaal veel te verduren gehad. In de zinkmarkt was de vraag de afgelopen vier jaar alles behalve spectaculair en kwam zelfs bijna tot stilstand. Het groeitempo van de vraag naar zink kwam namelijk uit op slechts 0,8 procent gemiddeld per jaar. De zwakkere vraag en schokken aan de aanbodkant vormen de achilleshiel van de moeizame marktomstandigheden voor zink.

Onbalans

De zinkmarkt kende van 2007 tot en met 2012 een structureel overaanbod. Het hield de zinkprijs relatief laag. Maar door de sluiting van een aantal grote mijnen in de periode 2013-2016 verkrapte het aanbod flink. Veel grote mijnen moesten dicht als gevolg van uitputting of omdat het economisch niet meer haalbaar was om de zinkertsen te delven. Deze sluitingen zette het structurele overaanbod om in een tekort. In de periode 2016-2019 was er een gemiddeld tekort van twee procent van de totale consumptie. Het waren dus de problemen aan de aanbodkant die ervoor zorgden dat de zinkprijs naar nieuwe hoogtes steeg. Want de vraag naar zink nam in deze periode maar mondjesmaat toe.

Zink en staal

De grootste eigenschap van zink is dat het fungeert als beschermer voor andere metalen, met name staal. Door staal met zink te galvaniseren is het staal beter bestand tegen corrosie. Door de jaren heen is gegalvaniseerd of verzinkt staal uitgegroeid tot één van de meest populaire staalsoorten. Inmiddels neemt de staalsector nu iets meer dan de helft van het geraffineerde zink voor zijn rekening.

Veel van het gegalvaniseerde staal wordt gebruikt en verwerkt in de bouwsector (45% van de productie) en in de automotive sector (25% van de productie). Dus zodra de bouwactiviteit of de productie van auto’s afzwakt, dan treft dat de vraag naar zink hard.

China… wie anders

China is de grootste producent en consument ter wereld van geraffineerd zink. Het land heeft zijn aandeel in deze markt de laatste jaren flink uitgebreid, met name door de sterke groei van de bouw- en automotive sector. In de periode 2000 tot en met 2014 nam de bouwactiviteit met gemiddeld twaalf procent per jaar toe en de autoproductie met maar liefst dertig procent. Dit kantelde echter vanaf 2015. Toen nam namelijk de activiteit in deze twee sectoren flink af door de verdere afzwakking van de Chinese economie. In de periode 2015 tot en met 2019 daalde de bouwproductie met gemiddeld twee procent per jaar en nam de autoproductie nog maar met twee procent per jaar toe.

2020

Het coronavirus heeft ook een grote impact op de zinkmarkt. De vraag is verder vertraagd, de voorraden zijn gestegen en de economische onzekerheid en lage prijs beperken de investeringen. Ondertussen neemt de productie van geraffineerd zink in China verder toe. In de eerste twee maanden van dit jaar steeg de output met bijna dertien procent op jaarbasis. Enig optimisme kunnen we nog putten uit het herstel in vertrouwen van metaalinkopers in de bouw en automotive sector. Die staat inmiddels weer in de groeifase. Aan zink hebben we echter voorlopig geen gebrek en dat legt flinke prijsstijgingen aan banden.

Casper Burgering, ABN AMRO

Reageren?
redactie@vraagenaanbod.nl