123 miljoen voor aanpak personeelstekort in techniek

Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om bestaande samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven een stap verder te brengen. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken, zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie.

Tags:

Inzet van de samenwerkingsverbanden is om de innovatiekracht van het mkb te stimuleren, jongeren op te leiden zodat zij de juiste vaardigheden hebben voor de regionale arbeidsmarkt en medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar houden door om- en bijscholing.

Beroepsonderwijs is een basisvoorwaarde voor het groei- en concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Sinds 2010 investeert Nederland daarom in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps’en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken. Een betere aansluiting is nodig zodat mensen zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen, innovaties in het bedrijfsleven worden gestimuleerd en het productiviteitsniveau van mkb’ers omhoog gaat.

Met de bijdrage uit het Nationaal Groeifonds kunnen bestaande publiek-private samenwerkingen worden uitgebreid. Hierdoor neemt de leereffectiviteit in Noord-Nederland bijvoorbeeld toe door lerenden en werkenden samen te laten werken aan innovaties in het project ‘Groene transitie Noord-Nederland’. In Brabant werkt het consortium ‘Digital Industry Boost’ aan een impuls op digitalisering. Daar wordt de bestaande samenwerking tussen mkb-bedrijven uit de maakindustrie en het onderwijs uitgebreid.

Deze Rijksbijdrage van 123 miljoen zorgt ervoor dat pps’en in vijftien consortia door gerichte investeringen verder kunnen worden opgeschaald, zodat meer scholieren, werkenden en werkzoekenden worden opgeleid voor een baan in techniek of ICT. Een voorwaarde voor de toekenning van de Rijksbijdrage was dat de pps’en voor hun plannen ook cofinanciering ontvangen vanuit regionale partners, zoals overheid, bedrijfsleven of onderwijs.

De ‘Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs’ wordt bekostigd uit het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Van de 210 miljoen investering wordt nu 123 miljoen toegekend aan vijftien consortia. Het resterende bedrag wordt toegekend in een latere fase.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *