Voorraad machines uit 2009 vallen nog onder oude machinerichtlijn

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

Door de economische crisis zitten veel fabrikanten vandaag met grote voorraden volledig afgewerkte machines, die van alle nodige documenten en markeringen zijn voorzien. Maar net nu (29 december 2009) wordt de vernieuwde machinerichtlijn van kracht.

De Europese Commissie heeft onlangs besloten dat machines uit voorraad ook in 2010 zullen worden beschouwd als in 2009 op de markt gebracht, en bijgevolg onder de ‘oude’ machinerichtlijn vallen. Voorwaarde is wel dat die machines in 2009 gemaakt en volledig afgewerkt zijn, met alle nodige documenten en markeringen, en dat ze in de loop van 2009 in het interne distributienetwerk van de fabrikant zelf zijn opgenomen.

Het gaat om een uitzonderlijke maatregel, misbruik ervan wordt bestraft worden. Lidstaten kunnen steeds controleren of het inderdaad gaat om machines geproduceerd in 2009 voor levering aan klanten in 2009, die door het schrappen van de bestelling bij de fabrikant zijn blijven staan.

Meer over de nieuwe vandaag van kracht zijnde ‘nieuwe’ Machinerichtlijn.