Subsidies voor bijdragen aan circulaire economie

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Kleine innovatieprojecten van ondernemers en samenwerkingsverbanden maken aanspraak op subsidie, hiervoor is twintig miljoen euro beschikbaar. Deze financiële steun richt zich op het bevorderen van een circulaire economie, wat essentieel is gezien de aanzienlijke milieuschade die vaak voortvloeit uit de winning van grondstoffen. Deze grondstoffen, noodzakelijk voor het vervaardigen van nieuwe producten, vereisen aanzienlijke energie voor verwerking en leiden bij afvalverbranding tot hoge CO2-uitstoot.

Tags:
Foto: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


In Nederland wordt de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie kracht bijgezet door de overheidssubsidie via de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor de circulaire economie. Deze regeling is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan ondernemers en samenwerkingsverbanden die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het verminderen van het gebruik van grondstoffen en het hoogwaardig hergebruiken van afvalstoffen.

Het subsidieprogramma ondersteunt zowel grote als kleine projecten. Voor grote projecten die meer dan drie miljoen euro aan subsidie vereisen, zijn aanvragen al mogelijk binnen de bestaande DEI+-regeling, met een sluitingsdatum op 9 augustus 2024. Voor kleinere projecten, die minder dan drie miljoen euro aan subsidie vragen, opent een specifieke subsidiekans op 22 april 2024 en loopt deze tot 1 november 2024. Deze kleinere projecten moeten op korte termijn realiseerbaar zijn, en ondernemers krijgen maximaal vier jaar de tijd om deze uit te voeren.

Deze initiatieven zijn ontworpen om innovatie te stimuleren, afval te verminderen en een duurzamere benadering van het gebruik van grondstoffen te bevorderen, allemaal essentieel voor de evolutie naar een circulaire economie.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *