Strengere eisen milieuzones vanaf 2010

Euro 2 vrachtauto’s worden vanaf 1 januari 2010 niet meer toegelaten in de milieuzones evenals vrachtauto’s met een Euro 3 motor ouder dan 8 jaar. De aangescherpte toegangsnorm moet zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit in de binnensteden van de milieuzonegemeenten.

In Nederland zijn sinds 1 juli 2007 in verschillende steden milieuzones voor vrachtauto’s ingesteld. In deze zones zijn alleen nog vrachtauto’s toegestaan die aan vastgestelde toelatingseisen voldoen.

Uitbreiding zones

Op 1 januari 2010 zijn er milieuzones in Amsterdam, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. De invoering van een milieuzone voor vrachtauto’s is een van de maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit om de luchtkwaliteit te verbeteren. In het convenant uit 2006 is afgesproken dat de milieueisen in de tijd steeds strenger worden. Vrachtauto’s met een Euro 3 motor met roetfilter die jonger zijn dan 8 jaar hebben vanaf 1 januari 2010 nog toegang tot de milieuzones. De andere Euro 3 vrachtauto’s hebben geen toegang meer in de milieuzones. Ook vrachtauto’s met een Euro 4 motor of Euro 5 motor kunnen de milieuzones nog in. Vrachtauto’s die op een andere brandstof dan diesel rijden, maar wel een vergelijkbare of betere emissie hebben dan de hierboven genoemde vrachtwagens, hebben eveneens toegang. Vanaf 1 juli 2013 krijgen alleen vrachtwagens met een euro 4 motor of hoger nog toegang tot de milieuzones, evenals vrachtwagens die op een andere brandstof rijden dan diesel.

Wel of geen toegang

Vrachtauto-eigenaren kunnen via het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW) de voertuiggegevens bekijken. Het kan voorkomen dat de Euroklasse niet bij de RDW staat geregistreerd. Met behulp van de daarvoor bestemde omrekentabel kan aan de hand van de Datum Eerste Toelating de Euroklasse van het voertuig worden bepaald.            

Het aantal milieuzones neemt vanaf 2010 toe, ook de eisen om de zones binnen te komen worden strenger.