Schaarste drijft staalprijzen verder op

Het kan snel gaan in de staalmarkt. Eerder dit kwartaal heerste er nog grote twijfel of staal duurder zou gaan worden, maar in november stegen de staalprijzen al fors en nu in december wordt de markt met verdere verhogingen geconfronteerd. Dat staat in Het Staaljournaal van Noviostaal van 9 december 2020.

Schaarste drijft staalprijzen verder op
De overname van Tata Steel door SSAB zou weleens snel kunnen plaatsvinden. (Foto: Tata Steel)

Europa’s grootste staalfabriek kondigde begin deze maand aan de basisprijs voor warmgewalste coils met 50 euro per ton te verhogen naar 650 euro. Voor Sendzimir verzinkt materiaal gaat de basisprijs zelfs naar 750 euro per ton, zo wil deze producent.

Als argumenten hiervoor worden genoemd de onverwacht veel sterker gestegen materiaalbehoefte vanuit de automobielsector waardoor schaarste is ontstaan, gestegen grondstofprijzen (IJzererts is momenteel zelfs 145 dollar/ton als gevolg van een enorm grote vraag), de hogere prijzen elders op de wereldmarkt en de meer dan tevredenstellende gevulde orderboeken.

Inderdaad is de vraag uit de automobielsector heel fors toegenomen, waardoor handelaren en servicecenters enerzijds hun voorraden snel zagen slinken, maar anderzijds zagen zij door uitlopende levertijden de aanvoer van nieuw materiaal stagneren. Sommige servicecenters kunnen vanwege deze dramatische ontwikkelingen bestaande afspraken voor het lopende en de volgende drie maanden al niet meer voor 100% nakomen. Een heel recent voorbeeld daarvan is de autofabriek van Honda in het Verenigd Koninkrijk dat deze week de productie tijdelijk heeft moet stoppen in verband met stagnatie bij de aanlevering van voormateriaal c.q. onderdelen. Er zijn zelfs ook distributeurs en servicecenters die besloten hebben aanvragen van voor hun onbekende verbruikers bij voorbaat al af te wijzen.

In het StaalJournaal van november berichtte Noviostaal al een verdere prijsstijging voor niet onlogisch te houden. Maar een dergelijk forse verhoging had ook Noviostaal niet verwacht en dat is bij meer afnemers het geval, waardoor ook weer twijfel toeslaat. Importprijzen zijn op basis van het actuele Europese prijsniveau niet interessant, maar een basisprijs van 650 euro zou wel eens uitnodigend kunnen gaan werken voor fabrieken in andere continenten om de Europese markt maar weer eens actiever te gaan benaderen.

De huidige levertijden, zoals die door de grotere staalfabrieken worden afgegeven, kunnen daarnaast een andere impuls zijn voor inkopers om maar weer eens overzee te gaan shoppen. Immers de meeste fabrieken in Europa hebben de orderboeken voor het eerste kwartaal 2021 al lang gesloten en bovendien bieden sommige slechts beperktere hoeveelheden aan voor levering in het tweede kwartaal en dan vaak ook nog met een levertijd tweede helft mei of juni. Dat betekent dat wanneer er nu materiaal besteld wordt er door de staalfabriek een levertijd van vijf tot zes maanden wordt afgegeven en het is bij Noviostaal bekend dat enkele servicecenters voor die termijn inderdaad orders hebben geplaatst. Dat moesten ze ook wel om te voorkomen dat vanwege mogelijk nog verder uitlopende levertijden voorraden op zouden raken.

Vanuit bijvoorbeeld Aziatische landen of Rusland zou materiaal geleverd kunnen worden, dat qua prijs dan misschien niet concurrerend kan zijn, maar wel eind eerste kwartaal 2021 te ontvangen zal zijn, waardoor de materiaalbehoefte tenminste voorlopig voldoende afgedekt zal kunnen zijn. Bijkomend nadeel is momenteel wel dat zeetransport erg duur geworden is.

Hoe het zal lopen blijft te bezien, maar feit is dat staal in een zeer korte tijd fors duurder is geworden. In onderstaande grafiek van Noviostaal is te zien hoe volgens drie verschillende bronnen de staalprijs voor warmgewalste coils op de spotmarkt zich in 2020 ontwikkeld heeft. Veel van het warmgewalst materiaal wordt verder verwerkt tot koudgewalst en verzinkte coils. Logischerwijs worden dan ook die materialen evenredig duurder of wellicht zelfs nog meer wat afhankelijk is van de verkrijgbaarheid.

Schaarste drijft staalprijzen verder op
Foto: Noviostaal

De huidige schaarste aan materiaal, vooral warmgewalst en verzinkt materiaal is erg lastig te verkrijgen, wordt door de staalmakers wellicht ook wel kunstmatig in stand gehouden. Weliswaar zijn of worden enkele hoogovens in West-Europa (Spanje, Frankrijk en België) herstart, maar tegelijkertijd is de ruwstaalproductie in Italië voorlopig nog zeer beperkt, worden hoogovens in Polen gesloten, produceert een Hongaarse fabrieken wegens financiële problemen minder en zijn bij een Slowaakse fabriek slechts 2 van de 3 hoogovens in gebruik, waarbij voorlopig de laatste niet herstart zal worden.

Een fabriek met wals- en galvaniseerlijnen in o.a. Luxemburg en Italië heeft eind november aan diverse afnemers een aantal opdrachten van enkele tienduizenden tonnen, te leveren in het vierde kwartaal 2020 en begin 2021, teruggegeven omdat deze fabriek om allerhande redenen die hoeveelheid niet zou kunnen produceren. Daarnaast heeft een aantal Duitse fabrieken onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan enkele walslijnen aangekondigd waardoor de productieopbrengst aanmerkelijk verlaagd zal worden. Een van die fabrieken heeft haar afnemers bericht, dat zij voor levering in het tweede kwartaal met een volumebeperking van twintig procent rekening moeten houden. Daarmee is het aannemelijk dat de huidige schaarste aan zal houden en daardoor zal het prijsniveau op de binnen-Europese markt in het eerste  halfjaar 2021 waarschijnlijk een stabiele tot wellicht zelfs nog licht stijgende trend vertonen.

Een onzekere kwestie daarbij is natuurlijk hoe de Covid19-pandemie zich zal ontwikkelen, terwijl andere factoren van betekenis kunnen zijn of, respectievelijk hoe dan, de nieuwe Amerikaanse regering haar beleid aangaande importheffingen op staal zal wijzigen alsmede welke economische strategie richting China zij zal gaan voeren.

Over het overnamefront is te melden dat de informatie in het voorgaande StaalJournaal over de gesprekken tussen Tata Steel en SSAB aangaande een mogelijke overname van de Nederlandse staalfabriek van Tata bevestigd zijn geworden. Die overname zou wel eens heel snel kunnen gaan gebeuren, omdat de gesprekken hierover kennelijk al langer aan de gang zijn. Ook in Duitsland schijnen er vorderingen gemaakt te zijn bij de onderhandelingen tussen Liberty Steel en het ThyssenKrupp concern betreffende de overname van de Duitse staalmaker door Liberty. Officieus heeft de regering van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen de gesprekken toegejuicht, maar tegelijkertijd ook ontkend dat er sprake zal zijn van participatie door de overheid in het huidige concern. Het vermoeden is, dat er in de loop van het eerste kwartaal 2021 meer duidelijkheid over deze mogelijke overname zal komen. Zowel de overname van Tata Steel IJmuiden door SSAB als van ThyssenKrupp Steel door Liberty zal overigens goedgekeurd moeten worden door de Europese Commissie.

De gesprekken tussen ArcelorMittal en de Italiaanse regering hebben tot een voorlopige overeenkomst geleid wat betekent dat de Italiaanse overheid voor zestig procent zal deelnemen in het bedrijf en ArcelorMittal voor veertig procent. De regering dient echter uiterlijk 11 december een definitief akkoord te geven, want bij uitblijven van besluit heeft ArcelorMittal het recht zich volledig terug te trekken uit de deal. De bedoeling van de Italiaanse regering is de werkgelegenheid zoveel mogelijk intact te laten en dat het bedrijf per jaar ca. zes miljoen ton staal zal gaan produceren met op termijn een volume van acht miljoen ton. Die hoeveelheid echter is minder dan vijftig procent respectievelijk slechts circa zestig procent van de totale productiecapaciteit,
waardoor de vraag ontstaat hoe dat bedrijf ooit kostendekkend zal kunnen produceren.

Afsluitend hier nog wat informatie over enkele productielijnen voor kwarto (dik) plaatstaal. ThyssenKrupp Steel is kennelijk voornemens haar walserij voor kwartoplaat in Duisburg medio 2021 te zullen gaan sluiten. De markt voor kwartoplaatstaal kent niet dezelfde ontwikkeling als die voor warmgewalste rollen staal. ThyssenKrupp Steel is al langer op zoek naar een koper voor deze walsstraat, maar tot nu toe nog steeds zonder succes. Ook in Polen staat al langer een plaatwalserij in de etalage, maar ook die verkooppoging is eveneens nog niet succesvol te noemen.

Noviostaal geeft per 9 december 2020 de volgende indicatie voor de circa fabrieks-staalprijzen voor coils en kwartoplaat in euro per ton:

  • Warmgewalste coils: 565 – 585
  • Koudgewalste coils: 620 – 650
  • Sendzimir verz. coils: 660 – 680
  • Kwartoplaat: 545 – 560

Deze maand stijgende prijzen voor alle soorten. De stijging loopt van 15 euro per ton voor Kwartoplaat naar 20 euro per ton voor Sendzimir verzinkte coils, 30 euro per ton voor Koudgewalste coils en zelfs 40 euro per ton Warmgewalste coils ten opzichte van de staalprijzen in november 2020.

Noviostaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *