Producenten van kunststoffen sluiten 2010 goed af

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

Conform de verwachtingen hebben de producenten van kunststoffen 2010 redelijk goed afgesloten. Dit na de malaise in 2008 en het herstel met de hand op de knip in 2009.

De verwerkers van polymeren, in Nederland zijn dit ruim 1.500 bedrijven, hebben moeite gehad de aanhoudende prijsstijgingen door te berekenen. De kosten van grondstoffen zijn uiteraard van grote invloed op de marge die behaald wordt. En opnieuw moet er rekening gehouden worden met verdere prijsstijgingen in 2011.

De producenten van polymere grondstoffen hebben een zeer bevredigend jaar achter de rug. De strategie om de materialen in Europa beperkt beschikbaar te stellen, door welke oorzaak dan ook, heeft gewerkt. De prijs was ondergeschikt aan volume, zodat de marktprijzen in de loop van het jaar hoger en hoger konden uitkomen. De grote vraag naar grondstoffen in Azië heeft ook het prijspeil beïnvloed. In de aanklikbare grafiek op deze webpagina is dit terug te zien. De commodity kunststoffen zijn dit jaar flink gestegen met gemiddeld zo’n 10 (PVC) tot 40 procent (LDPE, PP, PS).

De invoer van goedkopere materialen uit Zuid-Amerika of het Midden-Oosten is lager geweest dan verwacht. In Zuid- en Midden-Amerika speelde bovendien de geringe beschikbaarheid een rol. Onzekere wisselkoersen hielden importeurs rustig.

Verdere prijsstijgingen

De verwerkers van polymeren, in Nederland zijn dat meer dan 1.500 bedrijven, hebben moeite gehad de aanhoudende prijsstijgingen door te berekenen. De kosten van grondstoffen zijn uiteraard van grote invloed op de marge die behaald wordt. En er moet opnieuw rekening gehouden worden met verdere prijsstijgingen in 2011.

Grondstofproducenten hebben al laten weten dat het volgend jaar begint met gemiddeld 7 procent hogere prijzen dan de al hoger eindigende decembernoteringen. Waarmee het jaar 2011 wordt ingegaan met een hogere kostenpost, die uiteindelijk aan de consument zal moeten worden doorberekend. Terwijl de markt een maand geleden nog rekening hield met een stabilisatie of zelfs enige terugval. Een reden van deze prijsstijging is volgens producenten de nu weer oplopende aardolieprijs.

De prijs van polymeren wordt sterk bepaald door de maandelijkse contractprijzen die bekend worden gemaakt van de voorproducten. Zo zijn eteen, propeen en styreen de monomeren. Zodra een contractprijs bekend is, wordt het verschil ten opzichte van de maand daarvoor de referentie om de prijs van polymeren aan te passen. Monomeren worden op een bruto contractprijs vastgelegd. De vrije markt van monomeren stelt qua volume weinig voor, maar is wel de prijsbepalende factor voor polymeren.

Te duur

Het herstel dat in 2010 is ingezet, lijkt in 2011 niet fors door te zetten, maar kan na alle bezuinigingen en afslankingen van de afgelopen jaren tot een redelijk resultaat leiden. Het economische voordeel van kunststoffen als goedkoopste grondstof voor een steeds maar groeiend aantal eindproducten gaat nog steeds op. Ook in minder goede tijden wijst de vraag naar kunststoffen wereldwijd op volumegroei.

Europa blijft weliswaar achter, stagneert zelfs, maar het vertrouwen in de toekomst is er. Ondanks de dreiging dat Europa te duur wordt en er geen grote investeringen worden gedaan. Die zijn in het Midden Oosten wel gedaan, waardoor we vanaf 2011 niet alleen voor aardolie, maar ook voor een aantal polymeren afhankelijker worden van invoer.