Prijzen ferroschroot zakken weg

De prognose voor de schrootrijzen deze maand is nogal wisselend van aard. Ferroschroot laat een forse veer, terwijl de prijzen voor non-ferroschroot op bijna alle fronten stijgen. Dit blijkt uit de Vraag & Aanbod-schrootenquête voor februari 2016.

Een niet bij naam genoemde verwerker van oude metalen én tevens deelnemer aan onze schrootenquête constateert dat de prijzen voor ijzerschroot de eerste week van januari met 5 eurocent per kg stegen. De afgelopen twee weken echter zijn ze weer hard gedaald. Een andere deelnemer aan de Vraag & Aanbod-schrootenquête bevestigt deze ontwikkeling met zijn opmerking dat ijzerschroot zelfs binnen één week met 5 eurocent is gezakt en deze lijkt nog verder terug te lopen. Volgens de eerder genoemde verwerker van oude metalen zou dat komen doordat de vraag naar schroot vanuit Turkije en het Midden-Oosten de prijs sterk heeft doen dalen.

Non-ferro stijgt

Bij non-ferroschroot zien we een heel ander beeld. Alleen roodkoper is gedaald (-8 euro per ton) en RVS is gelijk gebleven. De ander non-ferrosoorten zijn gestegen.Een volledig overzicht van alle prijzen