Mega-opdracht DHV in Mekongdelta Vietnam

Advies- en ingenieursbureau DHV gaat 250 kilometer van de Mekong rivier in Vietnam beter bevaarbaar maken. Naast het verbreden en verdiepen van de rivier is DHV verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van achttien bruggen en de bouw van een nieuwe sluis.

De Mekongdelta in Vietnam is één van de vijf internationale regio’s waar het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat een intensieve relatie mee wil opbouwen. De kosten van het project bedragen rond de 100 miljoen euro.

Op dit moment zijn veel bruggen te laag en is de rivier niet geschikt voor de binnenvaart. Ben Reeskamp, directeur Havens en Waterwegen bij DHV: ‘Het project is een grote impuls voor de lokale economie. Er ontstaat een belangrijke verkeersader waar grotere schepen op kunnen varen en waardoor de handel opbloeit. Vanuit onze ervaring in Nederland weten we dat binnenvaart ook een duurzaam alternatief is voor transport over de weg.’

Na afronding van het project kan de rivier konvooien aan van binnenvaartschepen tot 600 ton. DHV werkt in het project samen met twee lokale onderaannemers. Een daarvan concentreert zich op de bruggen, waarvan twee enkele honderden meters lang zijn. De tweede onderaannemer richt zich op het uitbaggeren van de rivier.