Krappe arbeidsmarkt dwingt werkgevers tot hogere salarissen

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Door de krapte op de arbeidsmarkt kampt dertig procent van de werkgevers met een te hoge uitstroom van personeel. Een kwart van de werkgevers heeft de financiële beloning verbeterd om deze uitstroom tegen te gaan, waarbij dit als de meest effectieve maatregel wordt gezien. Dat meldt ESB.

Tags:

De arbeidsmarktkrapte biedt werknemers meer mogelijkheden om over te stappen naar andere werkgevers. Dit maakt het voor huidige werkgevers lastiger om personeel te behouden. Volgens een enquêteonderzoek van UWV uit het najaar van 2023, waaraan ruim 4.000 vestigingen deelnamen, blijkt dat bij drie op de tien werkgevers personeel uitstroomt, vaak vanwege hogere lonen bij andere organisaties.

Sectorale verschillen in loonsverhogingen

Ruim een kwart van de werkgevers verbeterde de financiële beloning om personeel vast te houden. De mate waarin werkgevers salarissen verhogen om personeel vast te houden, verschilt per sector. De sectoren informatie en communicatie, en horeca zien de meeste loonsverhogingen. De ICT-sector kent veel vraag naar talent, terwijl de horeca een hoog personeelsverloop heeft en concurreert met sectoren zoals de detailhandel en schoonmaak. In tegenstelling, verhogen werkgevers in het openbaar bestuur en de sector Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang minder vaak de lonen. In deze (semi)publieke sectoren zijn de mogelijkheden voor individuele loonsverhogingen beperkt door collectieve loonafspraken en de rol van de overheid.

Binnen de industrie kiest 27 procent van de werkgevers ervoor de beloning te verbeteren om personeel vast te houden.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *