EIM-onderzoek Metaalunie en Rabobank: Crisis zet metaalondernemers op scherp

De kredietcrisis heeft in 2009 ook de mkb-metaalsector hard geraakt. Bij meer dan de helft van de respondenten is omzet in de eerste helft van 2009 gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2008. In het kleinbedrijf (< 10 werknemers) lijkt de situatie wat beter te zijn dan in het middenbedrijf.

Dit blijkt uit de resultaten van een conjunctuuronderzoek naar de afhankelijkheid van mkb-metaalbedrijven van klanten en leveranciers. EIM heeft het onderzoek in opdracht van Koninklijke Metaalunie en Rabobank uitgevoerd onder mkb-metaalbedrijven tot 100 werknemers.

Uit dat onderzoek blijkrt dat veel bedrijven zowel naar de markt als in hun interne bedrijfsvoering maatregelen hebben getroffen om de impact van deze crisis in te perken. De afhankelijkheid van de belangrijkste klant is groot, maar neemt af.

Export en investeringen

Het kleinbedrijf blijkt ook minder afhankelijk van export. Door de dalende wereldhandel zijn met name de exporterende bedrijven al in een vroeg stadium geraakt door de crisis. Nu verslechtert ook de situatie op de binnenlandse markt.

Eenzelfde trend lijkt zich voor te doen bij de investeringen. Voor de totale groep bedrijven is het aandeel bedrijven dat in de eerste helft van 2009 minder heeft geïnvesteerd dan in de eerste helft van 2008, groter dan het aandeel bedrijven dat zegt meer geïnvesteerd te hebben. De bedrijven met 2 tot 4 en met 10 tot 19 werkzame personen zijn hierop een uitzondering.(zie grafiek)

Voorlichtingstraject

Metaalunie en Rabobank gaan met de resultaten van dit onderzoek in de hand het komend jaar ondernemers in de branche ondersteunen bij het opzetten van een sterkere bedrijfsstrategie. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten in het land, in contacten tussen ondernemers en adviseurs van Metaalunie en Rabobank, maar ook met checklists en artikelen op websites en in de bladen. Rabobank en Metaalunie hopen bedrijven hiermee nog meer slagkracht en een hogere reactiesnelheid bij ‘omslagen’ in de markt of ‘events’ bij afnemers te geven. Rabobank geeft deze week de ‘ondernemersupdate’ uit, waarin wordt ingegaan op de effecten van klant- en conjunctuurafhankelijkheid op de bedrijfsstrategie.

De resultaten van het onderzoek ‘Klant- en conjunctuurafhankelijkheid in het mkb-metaal’ staan in het volgende pdf-bestand: 

 Klant-_en_conjunctuurafhankelijkheid_in_het_MKB_Metaal.