DEI+ subsidie voor energie- en klimaatinnovatie

De DEI subsidie is sinds 15 maart aan te vragen dor bedrijven die willen verduurzamen. De Nederlandse overheid wil stimuleren dat bedrijven maatregelen nemen om minder CO2 uit te stoten, afval te hergebruiken voor nieuwe materialen en meer. Het is een subsidie voor innovatieve ondernemers, meldt mkbservicedesk.nl.

Tags:

DEI, of DEI+, staat voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Een subsidieregeling als ondersteuning om te investeren in innovatieve technieken die bedrijven energiezuiniger maken. De DEI regeling is voor ondernemers die minder energie willen gebruiken in hun productieproces, innovatieve technieken willen testen waarmee ze minder CO2 uitstoten of een ander innovatief idee hebben dat zich richt op het verduurzamen van je bedrijfsprocessen en/of de energietransitie. 

Het doel van DEI

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 zo’n 49 procent minder broeikasgassen mag uitstoten ten opzichte van 1990. De DEI-subsidie is in het leven geroepen om pilot- en demonstratieprojecten te ondersteunen die hieraan bijdragen: projecten die kosteneffectief CO2-uitstoot reduceren. Als zo’n demonstratieproject succesvol is, dan kunnen ook andere bedrijven profiteren van deze nieuwe, innovatieve techniek. Zo’n project biedt andere bedrijven perspectieven. Op die manier ondersteunt de DEI+-subsidie de duurzame groei van ondernemend Nederland.

De DEI+-subsidie is een regeling voor zowel grote als kleinere bedrijven in Nederland en Caribisch Nederland. Iedereen die wil investeren in hernieuwbare energiebronnen of in innovatieve technieken om een bedrijf energiezuiniger te maken, mag een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *