Column Paul Verlinden: ‘Open grenzen cruciaal’

Liever zou ik u enthousiast willen maken over exportkansen naar nieuwe avontuurlijke bestemmingen. Liever zou ik samen met u beurzen bezoeken waar potentiële klanten op zoek zijn naar uw producten en oplossingen. En wat zou ik u graag over de streep willen trekken om eens mee te gaan met een handelsmissie die u in staat stelt verder te groeien in het buitenland.

Paul Verlinden is beleidssecretaris Internationaal Ondernemen bij Koninklijke Metaalunie. Maandelijks verzorgt hij een column voor Vraag en Aanbod over internationaal ondernemen.

De coronacrisis gooit veel roet in het eten. Beurzen zijn verzet of geannuleerd en alle handelsmissies zijn opgeschort. De export brengt welvaart en banen, staat zwaar onder druk. De keerzijde van het succes van internationaal ondernemerschap is dat de afhankelijkheid van buitenlandse markten ons ook kwetsbaar kan maken. Dat komt snel aan het licht omdat de metaalsector een grote onderlinge verbondenheid kent (sterk geïntegreerde mondiale toeleverketen).

Als één schakel hapert, heeft de hele keten daar last van. De problemen van vandaag maar ook zeker die van na de crisis vragen om een serie maatregelen die VNO-NCW, MKB-Nederland in nauw overleg met private en publieke partners heeft opgesteld in een internationale actie-agenda. Zo is het van direct belang dat grenzen voor goederen en personen open blijven en dat transport zo weinig mogelijk hinder ondervindt aan de binnengrenzen van de EU. Maar er wordt ook ingegaan op het voorkomen van protectionistische maatregelen in binnen- en buitenland en maatregelen die de negatieve effecten van een buitenlandse lockdown minimaliseren.

Het aandringen op financiële maatregelen zoals het versoepelen en uitbreiden van exportkredietverzekering en exportfinanciering heeft geleid tot een aantal aanpassingen waar het mkb direct gebruik van kan maken. Ook over hoe ondernemers in de toekomst het best internationaal ondersteund kunnen worden in het post-coronatijdperk op specifieke markten wordt nagedacht. Digitalisering zal hierbij zonder meer een grotere rol spelen dan voorheen. Internationaal ondernemen vraagt om een lange horizon en bereidheid om te investeren in de toekomst. Het is logisch dat deze lange horizon nu even ver te zoeken is.

Paul Verlinden,

Beleidssecretaris Internationaal Ondernemen bij Koninklijke Metaalunie

Reageren?
verlinden@metaalunie.nl