Lasrook: wat zegt de wetgeving en hoe meet je dit?

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Lasrook verwijst naar de dampen, deeltjes en gassen die vrijkomen tijdens het lassen van metalen. Het ontstaat als gevolg van de hoge temperaturen die worden gegenereerd tijdens het lasproces, waarbij het lasmateriaal smelt en bindt aan het werkstuk.

Tags:
Lasrook, wetgeving en het meten ervan

Wat zegt de wetgeving over lasrook?

Het arboportaal geeft het volgende aan als het gaat over waar de werkgever aan moet voldoen als het gaat om lasrook. “Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever de blootstelling aan lasrook beoordelen. Lasrook kan als mengsel van niet exact gedefinieerde samenstelling worden beschouwd en hiervoor geldt een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3 voor een 8-urige werkdag. De werkgever is verplicht om het vrijkomen van lasrook zoveel mogelijk te beperken.”

Lasrook meten

Met de verbetercheck van 5x Beter kan er worden bepaald hoe veel lasrook voor een individueel bedrijf is toegestaan.

5x Beter is een samenwerkingsverband tussen bonden en werkgevers in de metaalbewerking en metalektro. Partners Koninklijke Metaalunie, FME-CWM, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie zetten zich in om veilig en gezond werken te promoten.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *