Kunststof recycling

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Recycling en circulariteit staan in het brandpunt van de belangstelling. Zo gek is dat natuurlijk niet. De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om de kunststofketen uiterlijk in 2050 volledig circulair te krijgen.

Het pakket circulaire economie uit de EU-doelen voor afval bevat ambitieuze doelstellingen voor recycling en het storten van afval voor de Europese Unie. Dit houdt in dat er gestreefd wordt naar het recyclen van vijftig procent van al het plastic in 2025 en 55 procent in 2023. (Bron)

Tags:

Kunststofrecycling is het proces waarbij gebruikt plastic wordt verzameld, gesorteerd, schoongemaakt en omgezet in nieuw plastic om het opnieuw te kunnen gebruiken. Binnen kunststofrecycling zijn er twee soorten recycling; mechanische en chemische recycling.

Mechanische recycling

Mechanische recycling is het proces waarbij gebruikte kunststofmaterialen worden verzameld, gesorteerd, gereinigd en vervolgens fysiek verwerkt (bijvoorbeeld versnipperd en gesmolten) om nieuwe plastic producten te vormen, zonder de chemische structuur van het plastic te veranderen.

Het recyclen van plastic afvalstromen vindt momenteel vrijwel volledig plaats middels mechanische recycling. Deze technologie heeft echter onvoldoende potentieel om de totale berg aan plastic afval om te zetten in herbruikbaar hoogwaardig basismateriaal. Daarnaast vergt mechanische recycling een goede inzameling en betrouwbare sortering van het afvalmateriaal.

Chemische recycling

Chemische recycling is een proces waarbij gebruikte kunststofmaterialen worden afgebroken tot hun chemische bouwstenen. Vervolgens worden deze gebruikt om nieuwe kunststofproducten te produceren. Dit proces maakt gebruik van chemische reacties en technologieën om polymeren af te breken tot monomeren of andere chemische verbindingen die kunnen worden gebruikt als grondstof voor de productie van nieuw plastic.

Binnen chemische recycling zijn er verschillende soorten recycling. Bij pyrolyse (soort chemische recycling) is het verlies van materiaal ongeveer vijftig procent, dat is hoger dan bij twee andere soorten chemische recycling (oplossen/neerslaan, depolymerisatie).

Chemische recycling heeft als bijkomend voordeel dat het een dusdanig hoogwaardig eindproduct oplevert, dat hiermee opnieuw kwaliteitsplastic kan worden geproduceerd.

Om de doelstellingen van 2030 te behalen is het van belang om te blijven recyclen. Door ontwikkelingen in de markt zoals chemische recycling komt het behalen van deze doelen dichterbij.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *