Gloeien

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Gloeien verwijst in de metallurgie naar het proces van het verwarmen van een metaal tot een bepaalde temperatuur en het vervolgens langzaam laten afkoelen. Gloeien is een belangrijk thermisch behandelingsproces dat wordt toegepast om de eigenschappen van metalen te veranderen en te verbeteren.

Tags:
Gloeien van staal

Het doel van gloeien

Het doel van gloeien is om spanningen of onregelmatigheden uit een ruw stuk metaal te verwijderen.

Het proces

  1. Opwarming: Het metaal wordt verwarmd tot de gloeitemperatuur. Bij hogere temperaturen beginnen de atomen in het metaal te diffunderen en kunnen ze hun posities in de kristalstructuur veranderen.
  2. Inweektijd: Gedurende de inweektijd blijft het metaal op de gloeitemperatuur, waardoor de atomen meer tijd hebben om te diffunderen en nieuwe ordeningen aan te nemen. Verschillende processen vinden plaats:
    • Rekristallisatie: Als het metaal koudvervormd of gedehydrateerd is, kan rekristallisatie optreden. Hierbij worden nieuwe korrels gevormd en wordt de korrelstructuur verfijnd. Dit helpt bij het verminderen van interne spanningen en het herstellen van de oorspronkelijke eigenschappen van het metaal.
    • Groei en coarsening: Bestaande fases of precipitaten kunnen groeien en coarsening (grotere deeltjes vormen) tijdens het inweekproces. Dit kan leiden tot veranderingen in mechanische eigenschappen en microstructuuruniformiteit.
    • Faseovergangen: Bepaalde legeringen kunnen faseovergangen ondergaan tijdens het gloeien, waarbij de samenstelling en structuur van het metaal veranderen.
  3. Koeling: Na de inweektijd wordt het metaal gecontroleerd afgekoeld. De snelheid van afkoelen kan van invloed zijn op de uiteindelijke microstructuur. Snelle afkoeling kan resulteren in een fijnere microstructuur, terwijl langzame afkoeling kan leiden tot grotere korrelgrootte.
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *