EG-verklaring van overeenstemming

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

De EG Verklaring van Overeenstemming is een document dat wordt afgegeven door de fabrikant van een machine of een ander product. Het bevestigt dat de machine voldoet aan alle relevante essentiële eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen en normen.

Tags:

Het verschil tussen en EG-verklaring en een CE-verklaring

In de volksmond wordt een EG-verklaring van overeenstemming ook wel CE-verklaring genoemd. Dit is onjuist. Een CE-verklaring bestaat niet. Het verwijst naar de CE-markering die op een machine gevestigd is.

De EG-verklaring van overeenstemming moet de volgende gegevens bevatten

  1. Naam en adres van het bedrijf en het volledige adres van waar de machine is gemaakt, en als het van toepassing is, de persoon die is gemachtigd namens het bedrijf.
  2. Naam en adres van de persoon die is gemachtigd om het technische dossier samen te stellen, en deze persoon moet binnen de Europese Gemeenschap zijn gevestigd.
  3. Beschrijving en identificatie van de machine, inclusief de algemene naam, wat het doet, het model, het soort, het serienummer en de commerciële naam.
  4. Een zin waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat de machine voldoet aan alle geldende regels volgens deze richtlijn. Indien van toepassing, een vergelijkbare zin om te verklaren dat de machine ook in overeenstemming is met andere Europese richtlijnen en/of relevante regels. Er moet worden verwezen naar gepubliceerde teksten in het Publicatieblad van de Europese Unie.
  5. Indien relevant, de naam, het adres en het identificatienummer van de gecertificeerde organisatie die het technisch onderzoek volgens de EG-richtlijn heeft uitgevoerd, inclusief het nummer van de EG-typegoedkeuring.
  6. Indien relevant, de naam, het adres en het identificatienummer van de geaccrediteerde organisatie die het kwaliteitsborgingssysteem heeft goedgekeurd volgens bijlage IX van de machinerichtlijn.
  7. Indien relevant, een verwijzing naar de geharmoniseerde normen zoals genoemd in artikel 7, lid 2 van de machinerichtlijn.
  8. Indien relevant, een verwijzing naar andere gebruikte technische normen en specificaties.
  9. Plaats en datum waarop deze verklaring is opgesteld.
  10. Identiteit en handtekening van de persoon die is gemachtigd om namens de fabrikant of diens gemachtigde deze verklaring op te stellen.

Onze specialist heeft een interessant artikel gepubliceerd waarbij het fout ging bij onbewuste samenbouw van machines.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *