Specialist: Exporteren naar de UK vanaf 1 januari 2023

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Vanwege de Brexit is er veel onduidelijkheid over de productwetten die in de UK (United Kingdom) gelden of gaan gelden. Sinds kort is daar meer duidelijkheid over. In dit artikel een actuele stand van zaken.

Foto: Ecolife.zone  

In principe is het zo dat vanaf aanstaande januari producten in GB (Great Britain) niet meer met CE markering geleverd mogen worden, maar alleen met het UKCA merk (UK Conformity Assessed). De vraag is dan wat de overeenkomst of de verschillen zijn tussen UKCA en CE. Vooral bedrijven die zowel in de EU als naar GB exporteren kan dat extra werk opleveren.

Gelukkig valt dit in de praktijk mee. Technisch inhoudelijk is UKCA voor veel producten hetzelfde als voor CE. Diverse Europese Richtlijnen, waaronder de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn, de EMC richtlijn, ATEX en PED) zijn door GB vertaald in Engelse richtlijnen. Zo is de Machinerichtlijn 2006/42/EC vertaald in The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 nummer 2008 No. 1597. Deze is inhoudelijk gelijk aan de Machinerichtlijn. Een overzicht  van deze richtlijnen is te vinden op deze website.

Ook de inzet van een NoBo is volgens dezelfde indeling als in de EU (bijlage IV van de MR). Wel is het zo dat als u producten op de markt brengt waarbij een NoBo betrokken is, dit vanaf 1 januari aanstaande een Engelse NoBo moet zijn. Op bovengenoemde website zijn links te vinden naar lijsten van Engelse NoBo’s.

Op dit moment stelt de Britse overheid (zie website) dat de UKCA richtlijnen en de betreffende CE richtlijnen inhoudelijk hetzelfde zijn. Dus een product dat voldoet aan CE, voldoet automatisch ook aan de UKCA. Wel stelt de Britse overheid dat als de EU richtlijnen gaat wijzigen, CE producten niet meer aan de UKCA voldoen. Verder stelt men dat men niet van plan is om de UK richtlijnen op korte termijn te gaan wijzigen. Dit staat letterlijk op hun website!

Kortom, concreet gezien verandert er na 1 januari aanstaande niet echt veel. Maar men moet wel alert zijn op:

  • Zijn er NoBo’s nodig, dan moet men contact opnemen met Engelse Nobo’s
  • Controleer of er bepaalde geharmoniseerde normen gebruikt worden en of daar wijzigingen op komen
  • Houd bij of CE-richtlijnen aangepast gaan worden. Dan kan er in bepaalde gevallen wel een inhoudelijk verschil tussen CE en UKCA gaan ontstaan.
  • Plan het juiste merk (UKCA voor de UK, CE voor de EU) op het product, het logo kan van bovengenoemde websites gedownload worden.
  • Let op dat voor Noord-Ierland nog steeds CE of de UKNI geldt. De UKCA geldt voor Engeland, Wales en Schotland. Zoek goed uit naar welk land exact een product geëxporteerd wordt.
  • UKCA is vanaf 1 januari 2023 verplicht voor alle producten die in de EU onder CE vallen, met uitzondering van medische apparatuur.

Een vraag blijft natuurlijk hoe het met de aansprakelijkheid staat. In de EU is de fabrikant altijd aansprakelijk en deze kan zijn aansprakelijkheid nooit uitsluiten. Hierop is de hele CE-systematiek gebaseerd. Hoe dit in GB gaat na 1 januari aanstaande is nog onduidelijk. Maar als u producten met CE levert aan GB, kunt u dit gewoon blijven doen. Maar dan onder een ander merkteken.

Conclusie: Als uw producten aan de eisen van de betreffende Europese Richtlijn voldoen, voldoen ze ook aan de Britse Richtlijn. Wel moeten uw producten dan voorzien zijn van het UKCA-teken (van internet te downloaden), of het UKNI-teken voor Ierland. Let wel op dat als er van een NoBo gebruik gemaakt moet worden, dit een Britse NoBo gaat worden. Reeds door een Europese NoBo afgegeven verklaringen blijven gewoon geldig volgens de geldigheidsduur van het document.

Paul Hartgers is technologie-adviseur bij PKM advies metaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *