Ondernemer berekent kostenstijgingen maar zelden door

Foto van: De redactie
Geschreven door De redactie

Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat ze hogere kosten niet (geheel) kunnen doorberekenen aan klanten. Een verwachte verslechtering van de concurrentiepositie is de meest genoemde reden voor het niet volledig doorberekenen van kostenstijgingen.

Tags:
Foto: ThyssenKrupp

Het merendeel van de ondernemers geeft aan dat de schuldenlast niet is verzwaard vergeleken met een jaar eerder. Wel geeft vijf procent van de ondernemers aan dat hun schuldenlast problematisch is. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Voor bijna 28 procent van de bedrijven is een verwachte verslechtering van de concurrentiepositie de belangrijkste reden om kostenstijgingen niet volledig door te berekenen. Twintig procent van de bedrijven verwacht (veel) minder te verkopen bij het volledig doorberekenen van kostenstijgingen. Ook is er een groot deel van de bedrijven (23 procent) dat aangeeft dat prijzen of afspraken over prijsstijgingen vastliggen in contracten. Daardoor kunnen kostenstijgingen niet of deels worden doorberekend. Circa een kwart van de bedrijven geeft aan geen kostenstijgingen te ervaren of kan deze volledig doorberekenen.

Deze percentages liggen voor de industrie op 29,1 procent, 21,1 procent, 24,0 procent en 23,3 procent.

Schuldenlast problematisch

Het merendeel van de bedrijven beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. Voor bijna 95 procent van de bedrijven is de schuldenlast dragelijk. Ruim vijf procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch. 

Een hogere schuldenlast is niet voor alle bedrijven problematisch. Bijna elf procent van de bedrijven geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan vorig jaar en dat de omvang van de schuldenlast niet problematisch is. Ruim twee procent van de bedrijven zegt dat de schuldenlast hoger is en dat de schuldenlast wel problematisch is.

Voor de industrie geldt dat bij 61,6 procent van de bedrijven de schuldenlast even hoog en dragelijk is. 3,2 procent van de bedrijven ziet de even hoge last als problematisch. Bij 13,4 procent is de last hoger maar dragelijk, bij 2,2 procent hoger en problematisch.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *