zoeken

 

 
 


minimaliseer deze extra opties
 
 

Metaalunie: MKB-metaal nu al onder grote druk


Nieuwegein, 27 maart 2020
86 procent van de mkb-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van het coronavirus problemen in de bedrijfsvoering. Een teruglopende orderpositie en een toenemend liquiditeitstekort zijn daarvan de grootste oorzaken.

Dit blijkt uit een enquête van Koninklijke Metaalunie onder haar leden, het MKB-metaal. Het coronavirus leidt tot onzekere tijden voor veel Nederlanders. Behalve de gezondheidsschade worden ook veel bedrijven in Nederland getroffen door de gevolgen van deze crisis. Om de politiek en andere bij het MKB-metaal betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd.

Ondanks de veelal aanwezige orderpositie ziet nu al 37 procent van de Metaalunieleden in de afgelopen twee weken de omzet met gemiddeld één derde teruglopen. Daarnaast zien zes op de tien bedrijven in de afgelopen twee weken de orderintake met gemiddeld 29 procent afnemen. Voor de komende weken verwacht 69 procent van de bedrijven een verdere daling van de orderportefeuille met gemiddeld dertig procent. Voor de komende weken verschuift dit beeld enigszins. 52 procent ziet de afname van de orders dan als grootste probleem, 12 procent ziet een liquiditeitstekort als grootste probleem.

Op de vraag of er nu of op korte termijn problemen worden verwacht in de bedrijfsvoering ondervindt 86 procent van de respondenten nu al problemen of verwacht deze op korte termijn. Onder de onderhoud- en servicebedrijven en de oppervlaktebehandelaars zijn relatief veel bedrijven die niet direct problemen verwachten, terwijl er onder de machinebouwers en las- en constructiebedrijven juist veel bedrijven zijn die problemen ondervinden. Er is geen substantieel verschil in het beantwoorden van deze vraag tussen exporterende bedrijven en bedrijven die hun producten binnen Nederland afzetten.

metaalunieFoto: Metaalunie

Uit de enquête blijkt dat het gebrek aan nieuwe orders de ondernemers veruit de grootste zorgen baart. Op dit moment is dat voor 35 procent van de ondernemers de grootste zorg en meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat ze verwacht dat dit over twee weken het grootste probleem zal zijn. Dezelfde ontwikkeling geldt voor de liquiditeitspositie. Kennelijk is er voor veel ondernemers geen acuut liquiditeitsgebrek, maar zal dit over twee weken een groter probleem zijn. Andersom geeft nu al een kwart van de ondernemers aan geen grote problemen te ondervinden terwijl dit naar verwachting over twee weken nog slechts  zes procent zal zijn.

Afname gefactureerde omzet

Bij 37 procent van de bedrijven is de omzet ondertussen afgenomen. Gemiddeld was de omzetafname bij deze bedrijven 31 procent. De hardste daling vindt plaats onder bedrijven die aan de transportmiddelenindustrie leveren, terwijl de toeleveranciers aan de elektronica en semi conductor industrie de kleinste afname rapporteren.


Orderportefeuille

Bij 57 procent van de respondenten is de orderportefeuille in de afgelopen weken afgenomen. De gemiddelde afname bij deze bedrijven is 29 procent. Ook hierbij geldt dat de aan de elektronica en semi conductor industrie toeleverende bedrijven de laagste gemiddelde afname rapporteren. Van de bedrijven die een daling van de orderportefeuille hebben is de gemiddelde daling 16 procent, terwijl deze bij de transportmiddelen en voedingsmiddelenindustrie het dubbele is met ongeveer een derde deel of meer.

Zeven op de tien bedrijven verwacht in de komende weken een afname van de orderportefeuille, terwijl toch nog drie op de tien bedrijven aangeven dat deze gelijk zal blijven. De gemiddelde verwachte afname bij bedrijven die een afname verwachten is dertig procent. De aan de energiesector leverende bedrijven verwachten een bovengemiddelde afname, terwijl de aan de voedingsmiddelenindustrie toeleverende bedrijven maar een beperkte afname van gemiddeld veertien procent verwachten.

Genomen maatregelen

Veruit de meeste ondernemers, 49 procent laten als belangrijkste maatregel op het coronavirus hun kantoorpersoneel zoveel mogelijk vanuit huis werken. 27 procent neemt geen ingrijpende maatregelen, terwijl ook 27 procent de flexibele schil laat afnemen. Van de respondenten zoekt 26 procent haar heil in het gebruikmaken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en kiest 25 procent van de ondernemers ervoor om in ploegendienst te gaan werken om zo zoveel mogelijk besmettingsgevaar te voorkomen. Andere maatregelen die genomen zijn, zijn het naar binnenhalen van buitendienstmedewerkers, het uitstellen van investeringen, het verlagen van de kosten en het vergroten van specifieke voorraden.

metaalunieFoto: Metaalunie

Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers in het MKB-metaal aangeeft de komende weken gebruik te willen gaan maken van de NOW. Ander opvallende uitkomst is dat een derde deel van de bedrijven denkt in de komende weken geen grote maatregelen te gaan nemen. Daarnaast hebben de respondenten aangegeven waar volgens hen extra aandacht aan besteed moet worden. Zaken die regelmatig genoemd worden:

  • hoe snel kunnen productiebedrijven van de NOW gebruikmaken
  • hoe omslachtig is de procedure
  • aandacht voor de oplopende betaaltermijnen
  • oplopende kosten als gevolg van hoog ziekteverzuim
  • stopzetten termijnbetalingen leaseovereenkomsten
  • aandacht voor liquiditeiten
 
     
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Geïnteresseerd in metaal?

Aanmelden nieuwsbriefMeld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief!

En ontvang wekelijks het laatste vraag en aanbod nieuws in uw mailbox.

 
 

Adverteren?

Breng uw product en/of dienst onder de aandacht op vraagenaanbod.nl of in de krant!

kijk hier voor meer informatie

 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts