zoeken

 

 
 


minimaliseer deze extra opties
 
 

Fiscale aftrek voor maatregelen energiebesparing


Den Bosch, 18 september 2019
Leuker kunnen we het niet maken, maar investeren in een efficiëntere energiehuishouding in uw bedrijf is altijd aantrekkelijker dan – noem eens wat – het ontvangen van een dwangsom. Want een bedrijf met een verbruik van meer dan 50.000 kW aan elektriciteit of 25.000 m3 aardgas had uiterlijk 1 juli aan het eLoket van van RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moeten melden welke energiebesparende maatregelen zijn genomen

Bedrijven die onder de Wet milieubeheer-inrichtingen vallen hebben volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer niet alleen een besparingsplicht. Ze hebben sinds 1 juli 2019 ook een informatieplicht energiebesparing. Voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. En wat had je dan moeten melden? Daarvoor bestaat in elk geval als uitgangspunt voor negentien bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing die via de website van RVO kan worden gedownload. Bijvoorbeeld voor de rubber- en kunststofindustrie, metalelektro en mkb-metaal en de levensmiddelenindustrie. Heeft een onderneming overigens een energie-auditplicht (EED-auditplicht) - en dat is weer afhankelijk van onder andere aantal werknemers, omzet en balanstotaal - dan hoeft de rapportage pas op 5 december 2019 in het eLoket te liggen.

24.127 rapportages binnen

Nu zullen hetzij de dwangsommen wel niet meteen worden uitgedeeld, maar lokale overheden hebben die bevoegdheid wel. Maar laten we uitgaan van de welwillendheid van bedrijven om te besparen. De voorlopige cijfers geven daar alle reden toe want op 26 augustus jongstleden waren 24.127 van de 27.754 op grond van de Wet milieubeheer-inrichtingen verwachte rapportages toch gewoon binnen. En het zou zo maar kunnen dat de ontbrekende rapportages in verband met de energie-auditplicht 5 december ook binnen zijn.

Fiscale aftrek

Die gerapporteerde besparingen leveren natuurlijk ook wat op of gaan dat in de nabije toekomst doe - je vermindert tenslotte het energieverbruik. Maar wie bespaart kan wellicht ook gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (IEA). In de Energielijst die hierbij staat vermeld hoe ondernemingen fiscale aftrek kunnen voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren. Mooi is overigens dat je ook zelf suggesties kan indienen om producten op de Energielijst geplaatst te krijgen. Wie dat nu nog wil is helaas net te laat want dat had voor 1 september gemoeten. Maar gelukkig is het volgend jaar weer een keer 1 september.

Besparingsprogramma aandrijvingen

Elektrische aandrijvingen zijn gedurende hun werkzame leven grootverbruikers al het om elektriciteit gaat, met kosten vele malen hoger zijn de aanschafprijs. In de Erkende Maatregelenlijsten staan ze dan ook steevast vermeld. Begin maart van dit jaar is de pilot voor het auditprogramma Aandrijvingen gestart. Industrie en Kennisnetwerk EEA (Techniek Nederland, Federatie Aandrijftechniek, Holland Pomp Groep, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) werken samen aan de ontwikkeling van een auditprogramma, speciaal voor energie-efficiënte aandrijfsystemen. Tijdens deze pilot worden dertig audits uitgevoerd.

De pilot is ter voorbereiding op een voucherprogramma met 120 audits. Deelname aan de audit is laagdrempelig, geen lang traject met ladingen papierwerk, maar concreet en met tastbaar resultaat: inzicht, grip en voorstellen voor vijf concrete businesscases, die leiden tot directe kostenbesparingen bij uitvoering van de maatregelen. En een extra kostenbesparing doordat de overheid een bijdrage levert aan de audit en de bedrijven die hiermee nu aan de slag gaan.

80 TWh voor perslucht

De persluchtvoorziening is een ander aandachtspunt dat op alle potentiele energiebesparingslijstjes staat. Persluchtsystemen worden in alle industrieën als een noodzakelijk nutsvoorziening beschouwd, die 5 procent tot 25 procent van de industriële elektriciteitsvoorziening vertegenwoordigt. Alleen al in Europa wordt jaarlijks 80 TWh verbruikt voor de productie van gecomprimeerde lucht. Met een kostprijs voor perslucht van circa 0,015 - 0,02 €/Nm³ in een goed uitgelegd systeem, waarbij het energiedeel 75 procent van de totale kosten bedraagt, lijkt perslucht niet erg duur. Kijkend naar de jaarlijkse energierekening voor een bedrijf kan het aandeel van de perslucht toch nog aanzienlijk zijn. Het is dus zeker aan te bevelen om zuinig om te gaan met perslucht.

Alleen al in Europa wordt jaarlijks 80 TWh verbruikt voor de productie van gecomprimeerde lucht. Op Efficiënt Aandrijven op 29 oktober aanstaande in 1931 Congrescentrum in Den Bosch bespreken drie partijen het hoe en waarom van een efficiënte persluchtvoorziening. Kaeser Compressoren licht met een vierstappenplan toe hoe je tot een efficiënt persluchtstation kan komen en dat tijdens de gehele levensduur ook zo blijft. SMC gaat in op de vijf uitgangspunten die bij het ontwerpen van machines het persluchtverbruik zo energie-efficiënt mogelijk maken. Festo zet op het event uiteen tenslotte welk factoren een rol kiezen bij de keuze tussen pneumatische en elektrische toepassingen.

Efficiënt Aandrijven

Weten of er nog ruimte is om mee te doen in de pilot voor het auditprogramma Aandrijvingen of horen over de eerste resultaten? In een dag nieuw inzicht te krijgen in hoe dankzij ontwikkelingen op het gebied van pompen, perslucht, pneumatiek, hydrauliek, elektrische aandrijf- en besturingstechniek en niet te vergeten data het energieverbruik omlaag kan worden gebracht?

Kom dan naar Efficiënt Aandrijven op 29 oktober aanstaande in 1931 Congrescentrum in Den Bosch. De organisatie van dit evenement is in handen van MYbusinessmedia - uitgever van onder andere Vraag & Aanbod - in samenwerking met FEDA (Federatie Aandrijf- en Automatiseringtechniek) en met medewerking van KEEA (Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen). Partners van het event zijn in willekeurige volgorde: Lapp, SEW-Eurodrive, WEG, Elsto, Dertec, Bauer Gear Motor, Festo, Danfoss Drives, Groneman, Bosch Rexroth, KSB, Helukabel, A.Z. Hollink, TT&MS, SMC, Lenze, ABB, Yaskawa, Kaeser compressoren, AC Solutions, Semiotics Labs en Parker Hannifin.

 
       
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Interesse in elektrotechniek?

Aanmelden nieuwsbriefMeld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief!

En ontvang wekelijks het laatste vraag en aanbod nieuws in uw mailbox

 
 

Adverteren?

Breng uw product en/of dienst onder de aandacht op vraagenaanbod.nl of in de krant!

kijk hier voor meer informatie

 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts