zoeken

 

 
 


minimaliseer deze extra opties
 
 

UPDATE: Nog geen Cao Metaal & Techniek; bonden bereiden acties voor


Den Haag, 6 juni 2019
Na 36 uur lang onderhandelen in de reserveronde op 4 juni hebben werkgevers en vakbonden geen akkoord kunnen bereiken over een nieuwe cao Metaal & Techniek (kleinmetaal). Toch heeft de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), waar de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf onderdeel van is, de vakbonden een eindbod gedaan. De werkgevers bieden in de nieuwe cao met een looptijd van 24 maanden een loonsverhoging van 3 procent op 1 september 2019, 2 procent op 1 mei 2020 en 1 procent op 1 januari 2021. De FWT geeft de vakbonden tot 12 juni te reageren op dit laatste bod.

‘Een onaanvaardbaar eindbod, zo oordeelden onze landelijke kaderleden. Daarom stellen wij de werkgevers nu een ultimatum. Als ze daar niet serieus op in gaan, gaan we over tot stakingen. En dat in een sector die keer op keer een nieuw winstrecord boekt en een schreeuwend tekort aan vakmensen heeft', aldus de FNV Metaal op zijn website.

‘De brief met ultimatum wordt op dit moment opgesteld. Het is nog even de vraag of die voor de Pinksteren wordt verstuurd. Die brief met ulitimatum is van belang (juridische gezien) voor eventuele verdere acties', zegt Brenda Heidinga, persvoorlichtster FNV
De bond vindt dat het eindbod van de werkgevers niet alleen onder de gestelde looneis ligt, ook wordt het generatiepact geen recht gedaan. Verder konden er ook geen harde garanties worden gegeven voor de gevraagde betere werk-privé balans, afschaffing van jeugdschalen en maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

 

Oudere werknemers ontzien

De werkgevers vinden dat hun ‘eindbod' van de werkgevers naast een fatsoenlijke loonsverhoging meer voorstellen bevat. Zo zijn er diverse maatregelen opgenomen om oudere werknemers te ontzien en duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie te bevorderen. De werkgevers hebben de intentie om 3.000 werknemers die nu nog een flexibel contract hebben aan een vaste baan helpen. De proef met het Generatiepact op vrijwillige basis willen zij voortzetten, waardoor oudere werknemers de kans hebben om geleidelijk minder te gaan werken.

 

Seniorendagen

FWT vindt ook dat het recht op seniorendagen in het eindbod van de werkgevers blijft bestaan. ‘Nu werknemers langer vitaal blijven stellen wij voor om de seniorendagen niet te laten ingaan op de leeftijd van 53 jaar, maar op de leeftijd van 56 jaar, met een overgangsregeling voor de huidige werknemers in deze leeftijdsgroep. Werkgevers willen in samenwerking met opleidingsfondsen ouderen ondersteunen bij het aanleren van digitale vaardigheden. Een noodzakelijke ontwikkeling, omdat de sector Metaal en Techniek in hoog tempo digitaliseert', aldus de FWT.
Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal vindt het teleurstellend de seniorendagen drie jaar later in te laten gaan, namelijk naar 56 jaar.

 

Persoonlijk opleidingsbudget

Verder pleiten de werkgevers er voor 1.000 vouchers van 1.500 euro beschikbaar te stellen die werknemers kunnen inzetten als persoonlijk opleidingsbudget. Om uitzendkrachten te behouden voor de sector, kunnen ook zij gebruik maken van een deel van de vouchers.
Aandacht voor technologische ontwikkeling
De werkgevers vinden sociale en organisatorische innovatie belangrijk. In het eindbod is daarom een voorstel opgenomen om de cao-partijen samen met de opleidingsfondsen de gevolgen van de technologische ontwikkeling op het gebied van arbeid, opleiding en werkgelegenheid te laten bestuderen.

 

Aantrekkelijke sector

FNV Metaal zet vooral in op een aantrekkelijke sector en begrijpt daarom niet waarom de metaalwerkgevers tot nu in de onderhandelingen dat nog niet hebben omgezet in aantrekkelijke afspraken. Vooral voor jonge instromers moet het aantrekkelijker zijn om een baan in de metaalsector te nemen, nu er zo'n groot tekort is aan goed gekwalificeerd technisch personeel. De FNV ziet dan ook graag dat jongeren niet langer flexcontracten krijgen aangeboden.

 

Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: ‘We hebben er echt alles aan gedaan om een goede cao af te spreken, waardoor de sector weer aantrekkelijk wordt. Maar de werkgevers houden de hand op de knip en er zit nauwelijks koopkrachtvooruitgang in de voorstellen. Ongelofelijk in een sector met een schreeuwend tekort aan vakkrachten.' 


 

Historie

Al sinds april houden de vakbonden en werkgevers in de metaalsector overleg over de nieuwe cao, de oude liep af op 31 mei 2019. De eerste paar rondes waren geen succes, de vierde ronde zou de laatste kans zijn, maar leverde uiteindelijk ook geen akkoord op.  

Op 4 juni vond een extra onderhandelingsronde plaats in de reservetijd, maar na 36 uur onderhandelen is daar nu ook geen akkoord uitgekomen voor de ruim 300.000 werknemers uit de metaal- en technieksector. Het eindbod  van de werkgevers ligt niet alleen onder de gestelde looneis van de vakbanden, ook wordt het generatiepact geen recht. Verder konden er ook geen harde garanties worden gegeven voor de gevraagde betere werk-privé balans, afschaffing van jeugdschalen en maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

 

  

Zoek de verschillen ...

 

 
       
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Geïnteresseerd in metaal?

Aanmelden nieuwsbriefMeld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief!

En ontvang wekelijks het laatste vraag en aanbod nieuws in uw mailbox.

 
 

Adverteren?

Breng uw product en/of dienst onder de aandacht op vraagenaanbod.nl of in de krant!

kijk hier voor meer informatie

 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts