Nieuwe waterstofsubsidie voor de maakindustrie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat met GroenvermogenNL een tijdelijke subsidieregeling maken om de waterstofeconomie te versnellen. In een marktconsulatie vraagt het de maakindustrie wat hun plannen zijn voor productielijnen en fabrieksomgevingen voor elektrolysers voor waterstof. Deze behoefte en wensen neemt het mee bij de vormgeving van de regeling.

Tags:
Foto: Hanno Böck, CC0, via Wikimedia Commons.

De consultatie is voor bedrijven die de komende jaren productielijnen en fabrieken willen bouwen op commerciële schaal. Het gaat in het bijzonder om elektrolyse-installaties (installaties voor het splitsen van water in zuurstof en waterstof met behulp van elektriciteit) en de belangrijkste onderdelen daarvoor. We hebben het dan bijvoorbeeld over waterbehandeling, vermogenselektronica of compressietechnologie.

De subsidie moet de overgang naar een klimaatneutrale economie met minder (fossiele) brandstoffen versnellen. Het programma GroenvermogenNL stelt hiervoor geld beschikbaar.

Volop kansen internationale waterstofeconomie

De Nederlandse overheid ziet kansen voor de maakindustrie in de internationale waterstofeconomie. Deze is wereldwijd nog volop in ontwikkeling. De Nederlandse maakindustrie kan een belangrijke rol gaan spelen bij de productie en toelevering van technologie. De Nederlandse overheid helpt met het programma GroenvermogenNL met financiering van R&D, haalbaarheidsstudies, testinfrastructuur en pilot- en demonstratieprojecten.

Doe mee aan de consultatie

Bedrijven die plannen hebben voor een productielijn voor een elektrolyse-installatie voor waterstof of een onderdeel daarvoor, worden opgeroepen mee te doen aan de consultatie. Reageren kan tot en met maandag 19 juni.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *